22 juni 2020Financiering, VVT Nieuws

Zorgorganisaties spannen kort geding aan tegen inkoopbeleid Wlz

In elk geval vijf bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze doen dit over het inkoopbeleid voor langdurige zorg voor de jaren 2021 – 2023. De bezwaren van de zorgorganisaties richten zich op de kortingen op het tarief die de zorgkantoren in het nieuwe inkoopbeleid opleggen. Op 10 september dient het kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Branchevereniging ActiZ begrijpt de bezwaren over het inkoopbeleid van de leden goed. ActiZ wil een gedragen toekomstperspectief voor de verpleeghuiszorg en financiering die hierop aansluit en inspeelt. Het nieuwe inkoopbeleid voor langdurige zorg ontbeert dit.

ActiZ heeft Zorgverzekeraars Nederland eerder gevraagd het huidige beleid met een jaar te verlengen om te komen tot een beleid dat past bij de uitdagingen waar de sector voor staat. De zorgen van ActiZ en haar leden betreffen vooral de verlaging van het tarief, terwijl zorgkantoren wel dezelfde kwaliteit verwachten en onzekerheid over de vergoeding voor huisvesting en inventaris. Inzet van dit kort geding is dat de zorgkantoren een reëel tarief moeten bieden, minimaal hetzelfde als in 2020, en afzien van de differentiatie van de vergoeding op de huisvesting en inventaris. Het kort geding dient op 10 september dit jaar.

Lager tarief, onzekerheid en extra regeldruk

Het basistariefpercentage is niet onderbouwd en heeft grote financiële gevolgen voor de verpleeghuizen en betekent onzekerheid voor de voortgang van de kwaliteit en continuïteit van zorg aan cliënten. Helemaal omdat de vraag naar ouderenzorg de komende jaren stijgt en het nodig is hierop te anticiperen met uitbreiding van plekken of andere investeringen. Daarnaast gaat het nieuwe inkoopbeleid gepaard met extra administratieve lasten. Er moet een nieuw plan ontwikkeld worden, naast de kwaliteitsplannen voor het Kwaliteitsbudget. De zorgorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat zorgkantoren dit nieuwe inkoopbeleid ontwikkelden op het moment dat zorgaanbieders en zorgprofessionals alle zeilen bijzetten om in de corona-uitbraak zo goed mogelijk de zorg te verlenen.

Betekenis voor nieuwe contracten

In afwachting van de uitkomst van het kort geding, blijft het inkoopkader ongewijzigd. Wel publiceren zorgkantoren de Nota van inlichtingen uiterlijk op 26 juni 2020. Zorgorganisaties zullen op basis van dit kader hun inschrijving moeten doen en doen er verstandig aan om de uitkomst van het kort geding niet afwachten. Een positieve uitkomst van het kort geding zal naar verwachting tot een aanpassing van de tarieven voor de gehele branche leiden.

Ook gehandicaptenzorg en ggz ontevreden

Net als ActiZ spraken eerder ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ Nederland hun ongenoegen uit over de totstandkoming van het inkoopkader. In een interview met Zorgvisie sprak VGN-directeur Frank Bluiminck over het gebrek aan draagvlak. Ook vanuit de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg worden juridische stappen ondernomen tegen het nieuwe Wlz inkoopbeleid voor de jaren 2021-2023. Om proces-technische redenen heeft ActiZ ervan afgezien zelf als procespartij een kort geding aan te spannen tegen de zorgkantoren.

Olfert Koning - vierkant200
Herma_klein

Laatste nieuws