26 februari 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgorganisaties extra alert op coronavirus

Nederlandse zorgorganisaties zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. Dat meldt ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, waarbij 400 zorgorganisaties, met in totaal bijna 400.000 medewerkers, zijn aangesloten. Samen bieden zij verpleging, verzorging en thuiszorg aan ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieke mensen. In een ledenbericht benadrukt ActiZ het belang van hygiënisch werken, worden signalen waarop gelet moet worden beschreven en wordt het proces van het melden van een signaal of verdenking op een rijtje gezet.

ActiZ houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en onderhoudt contact met het RIVM en het ministerie van VWS. Aan hun aanbevelingen wordt vanzelfsprekend opvolging gegeven.

Ouderen extra kwetsbaar

Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 81.000 mensen besmet met het coronavirus. Het overlijdenspercentage ligt momenteel gemiddeld ruim boven de 3%. Voor 80-plussers is dit getal fors hoger: 15%. De afgelopen dagen zijn er besmettingen in Europa vastgesteld en sinds gisteren ook in de directe nabijheid van Nederland. Het is goed denkbaar dat het virus in Nederland de kop gaat opsteken.

Informatie

Alle huisartsen zijn geïnformeerd door het RIVM en de GGD over de maatregelen die bij een besmetting genomen moeten worden om verspreiding te voorkomen. Bestuurders van zorgorganisaties worden in een speciale mailing van ActiZ geattendeerd op de RIVM-website over het virus, zodat zij hun cliënten en medewerkers kunnen voorzien van de laatste informatie.

Melden

Bij verdenking belt de betrokken huisarts of dienstdoende specialist ouderengeneeskunde altijd direct de arts Infectieziektenbestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct de verdenking anoniem en conform de Wet publieke Gezondheid aan het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. De GGD legt een huisbezoek af om diagnostiek te doen.

Het Dossier coronavirus wordt doorlopend geactualiseerd

1-DSC_0443-001

Laatste nieuws