16 november 2020VVT Nieuws, Zorg

Zorghotel helpt ziekenhuizen en thuiszorg

Wat als je als oudere corona krijgt en je het thuis niet redt? Als de rek er bij familie of naasten ook uit is en de zorg ook te intensief wordt voor de thuiszorg? Het zorghotel biedt patiënten coronazorg voor wie ziekenhuis zorg niet (meer) nodig is, maar voor wie thuisblijven ook geen optie is.

Covid-19 vraagt veel van iedereen die werkt in de zorg. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de ouderenzorg en in de zorg thuis. In de artikelenserie Zorg in coronatijd laten we zien wat covid-19 voor medewerkers en organisaties betekent. Van duivelse dilemma’s tot kansen, van hoge werkdruk tot mooie samenwerkingen. 

In heel Nederland zijn er meerdere zorghotels. De zorghotels helpen ruimte vrij te houden in  ziekenhuizen en ontlasten de thuiszorg, die daardoor meer kan doen voor andere cliënten. De zorghotels zijn een initiatief vanuit de ouderenzorg. Er wordt in overleg met de Veiligheidsregio of het Regionaal Overleg Acute Zorg per regio bepaald waar een zorghotel nodig is. Vaak zijn zorghotels locaties waar normaal gesproken geriatrische revalidatie geboden wordt, maar waar nu coronapatiënten liggen. Opname in een zorghotel kan alleen na een doorverwijzing door een ziekenhuis, de huisarts of thuiszorg.

Foto 2.JPG

Reportage
Het NOS Journaal maakte een reportage bij het zorghotel in Gaanderen. Een samenwerking tussen de Achterhoekse ouderenzorgorganisaties Azora, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, Markenheem, Marga Klompé en Sensire. Mijnheer Grijsen ligt in het zorghotel: ‘In veel gevallen zal thuiszorg perfecte oplossing zijn, maar in geval van corona, dat is zo wispelturig wat het met mensen doet, dat kan thuiszorg niet altijd opvangen. Op een gegeven moment gaat iedereen er aan onderdoor.’

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

Laatste nieuws