15 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorg voor ouderen en chronische zieken cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

De zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden. De ruim 400 aangesloten leden van ActiZ staan voor het leveren van goede zorg aan 2 miljoen cliënten (ouderen en chronisch zieken). Voor de continuïteit van deze zorg geldt daarom dat sommige ouders of verzorgenden de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik kunnen maken van kinderopvangmogelijkheden. Voor het actuele en complete overzicht van vitale beroepen, zie Rijksoverheid.nl.

Zorgorganisaties

Het gaat om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Op deze manier kunnen zij zich inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het coronavirus stelt zorgorganisaties voor lastige dilemma’s over de continuïteit en veiligheid van zorg aan de cliënten, hun bescherming tegen het virus en de bescherming van de circa 400 duizend medewerkers. Het uitgangspunt van ActiZ is dat alles in het werk wordt gesteld om zo goed mogelijk voor cliënten te blijven zorgen, thuis, in het verpleeghuis en in tijdelijke verblijfsvoorzieningen. 

Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers werken op dit moment erg hard en er wordt veel van hen gevraagd. We zijn hen dankbaar voor hun inzet. Het advies voor wanneer mensen kunnen werken of niet, blijft nog van kracht. Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden) is het advies: thuisblijven, in overleg met werkgever. Zie ook het dossier coronavirus voor zorgorganisaties.   

Voor de laatste informatie, zie www.actiz.nl/corona.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws