30 april 2020Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

ZonMw start ‘second-wave’ Covid-19 onderzoeksprogramma

Het ‘second-wave’ COVID-19 onderzoeksprogramma kent een budget van 27 miljoen euro en een looptijd tot 2024. De subsidieoproep is hier gepubliceerd, op deze pagina vind u ook de pdf met alle details over de subsidiemogelijkheden. Let op: deadline voor aanvraag is 19 mei 2020, 14.00 uur.

Onze wereld en zeker ook de zorg wordt geteisterd door het corona-virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Deze pandemie en de in verband hiermee genomen maatregelen hebben een grote impact op mensen, de samenleving en care, cure en welzijn. Ook op de langere termijn zal de pandemie effecten hebben die we nu nog niet kunnen overzien. Om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken en om te leren van negatieve en positieve ervaringen – zowel nu als op de langere termijn – zijn kennis, praktische oplossingen en onderzoek nodig.

VWS en de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) hebben ZonMw gevraagd om op zeer korte termijn te komen met een programmavoorstel voor een actie- en onderzoeksprogramma gericht op mitigatie van zowel de effecten van de coronapandemie als de effecten van de maatregelen tegen de pandemie. Op deze pagina vind u een overzicht van de onderzoeken naar het coronavirus en Covid-19.

Het ‘second-wave’ progamma-COVID-19 kent drie aandachtsgebieden:

  1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
  2. Zorg en preventie
  3. Maatschappelijke dynamiek

Het programma kent drie subsidiemogelijkheden:

  • Urgente onderzoeksvragentraject; binnen dit traject moeten de projecten heel snel worden beoordeeld en opstarten. Daarom is een sterk verkorte procedure noodzakelijk. Bij dit traject nodigt ZonMw onderzoeksgroepen uit om een aanvraag in te dienen.
  • Het traject bottom-up ronde wordt gedurende korte tijd (twee weken) opengesteld voor het indienen van projectideeën binnen de door de expertpanel geprioriteerde thema’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een projectidee en versnelde procedure.
  • Voor beleids- en praktijkimpulsen is in het programma budget beschikbaar voor kleine projecten en studies, tot een maximum van € 25.000. De wijze waarop dit traject wordt vormgegeven, wordt nog bepaald.

Zie voor de zorgproblematiek in de VVT met name ook op par. 3.2 ‘Zorg en preventie’ (p.8) van de programmatekst-COVID-19

Op dit moment hanteert ZonMw dit tijdschema:

  • Binnenkort nodigt ZonMw de onderzoeksgroepen voor het traject urgente onderzoeksvragen uit. Medio mei worden de eerste honoreringen binnen dit traject bekend gemaakt.
  • Uiterlijk 1 mei wordt de subsidieoproep gepubliceerd van de bottom-up ronde aandachtsgebied 1 en 2 op de ZonMw en NWO-subsidiekalender.
  • 6 mei publiceert ZonMw de subsidieoproep van de bottom-up ronde aandachtsgebied 3 en de beleids- en praktijkimpulsen op de ZonMw en NWO-website.
  • Naar verwachting kunnen de eerste projecten van de bottom-up ronde eind juni/begin juli gehonoreerd worden.

Kijk voor het actuele tijdschema op de programmapagina voor COVID-19 (second-wave)  

In de ‘first-wave’ van het COVID-19 onderzoek zijn acht initiatieven toegekend. Naast deze initiatieven, liep in de afgelopen tijd ook een regeling gericht op kleine projecten met praktische oplossingen voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Daarnaast werd de SET-regeling uitgebreid. Beide regelingen zijn inmiddels weer gesloten.
Eerder berichten wij u ook over de financiële impuls voor creatieve oplossingen. Zie het overzicht van die initiatieven (waaronder ook handige informatie specifiek voor de ouderenzorg en voor de palliatieve-zorg).

Zie ook de actuele maatregelen van ZonMw in verband met de (lopende)subsidies en termijnen.

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws