nieuws

05 november 2019Informatisering, VVT Nieuws

Zeven jaar eHealth-monitor: van focus op techniek naar inbedding in de zorg

Het merendeel van de zorgverleners is enthousiast over ICT-toepassingen in de zorg. E-health wordt steeds meer een onmisbaar onderdeel van de zorg. Dat blijkt uit de 7e editie van de e-Health-monitor die op vrijdag 1 november 2019 aan minister Bruins is aangeboden.

Het verder opschalen van e-healthtoepassingen vraagt wel om een betere inbedding in de zorg.  Dat wil zeggen: samen zoeken naar een goede aansluiting van e-health op de zorgpraktijk én een oplossing bieden aan de barrières die er nog liggen.

De monitor ‘Samen aan zet’ laat zien dat sommige e-healthtoepassingen vaker worden gebruikt, terwijl het gebruik van andere toepassingen stabiel blijft of afneemt. Zorgverleners merken nog te vaak dat de techniek niet altijd goed werkt. Ook merken ze dat e-health niet altijd goed is ingebed in de zorgpraktijk. In dat geval leidt e-health eerder tot een toename van de werkdruk dan tot een afname van de werkdruk. Het enthousiasme onder zorgverleners voor e-health is waardevol. Het is van belang dat stakeholders samen handen en voeten geven aan een verdere inbedding van e-health in de zorg.

Onderzochte doelstellingen

In deze eHealth-monitor van 2019 wordt expliciet aandacht besteed aan de realisatie van de - in 2014 geformuleerde - e-healthdoelstellingen.

Deze doelstellingen waren gericht op:

  1. online inzage in medische gegevens
  2. zelfmeten en gegevensmonitoring en
  3. beeldschermzorg en domotica

Daarnaast zijn de volgende nieuwe onderwerpen belicht:

  1. de noodzaak en meerwaarde van de inzet van e-health
  2. elektronische gegevensuitwisseling en communicatie tussen zorgverleners

Conclusies

Goede technologie en aansluiting op zorgprocessen zijn cruciaal volgens een groot aantal zorgverleners en zorggebruikers die zijn ondervraagd.

Verder is e-health door de jaren heen steeds meer geïntegreerd in het zorgproces. De eHealth-monitor meet sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. De resultaten van de monitor door de jaren heen illustreren de ontwikkelingen op het gebied van e-health. Van experimentele noviteiten op het gebied van gezondheidszorg - over en later met de patiënt - naar een meer doelgerichte integratie van e-health in het zorgproces.

In 2013 was e-health vooral het ‘digitaal maken van bestaande informatie en reguliere processen’. De toepassingen die men destijds ‘e-health’ noemde, behoren nu tot de dagelijkse werkwijze. Ook zijn sommige e-health-toepassingen niet geschikt gebleken voor gebruik of vervangen door andere toepassingen.

Meerwaarde kan toenemen

De meerwaarde van de inzet van e-health kan toenemen. Hiervoor worden aanbevelingen gedaan: Zorg voor randvoorwaarden die maken dat een e-healthtoepassing optimaal werkt. Daarbij gaat het zowel om techniek -bijvoorbeeld betrouwbare ICT, koppelingen, met oog voor eindgebruikers- als om de organisatie van de -integrale- zorg, zoals bijvoorbeeld taakherschikking, procesoptimalisatie en andere randvoorwaarden, bijvoorbeeld gedeelde standaarden, innovatieruimte, financiering en onderzoek.

Ontwikkel als zorginstelling met andere partijen in het netwerk een concreet plan op de herinrichting van zorg en de rol van e-health hierin en heb vooral oog voor de voordelen op de lange termijn. Een investering is nodig voor een goede inbedding van e-health in het zorgproces zodat het daadwerkelijk kan helpen bij de  uitdagingen die er in de zorg  liggen.

Het verschil in aanbod, gebruik en potentieel gebruik indiceert dat er nog onvoldoende kennis is van de mogelijkheden en dat het van belang is te blijven werken aan voorlichting en communicatie.Lees meer over de eHealth-monitor, de infographic en de tabellen

Aanbevelingen

ActiZ onderschrijft de aanbevelingen van de eHealth-monitor 2019 en herkent zich in de conclusie dat opschaling pas echt goed van de grond komt als techniek optimaal werkt en ingebed is in zorgprocessen.

ActiZ stimuleert en ondersteunt de leden in digitaal denken en doen.
Kijk voor meer informatie bij het thema Informatisering op actiz.nl

Laatste nieuws