nieuws

18 februari 2019Zorg

'Zet professionals in de lead'

Anne Veldhof werkt ruim anderhalf jaar als directeur Advies en behandelcentrum bij zorgaanbieder Omring in de kop van Noord-Holland. Hieronder valt onder meer de 'ELV hoog complex afdeling'in het Dijklander Ziekenhuis, voorheen Westfriesgasthuis. Vanuit haar functie is ze nauw betrokken bij allerlei activiteiten en de acute keten. Hieronder deelt Veldhof in een persoonlijke blog haar ervaringen met het ontwikkelen van deze afdeling.

"In maart 2017 hebben we in het, toen nog, Westfriesgasthuis een herstelafdeling geopend. Daar verwelkomen we mensen die in het ziekenhuis klaar zijn met hun behandeling maar nog te kwetsbaar en ziek zijn om direct naar huis kunnen gaan. Ik ben niet betrokken geweest bij de totstandkoming, maar het initiatief kwam voort uit een urgent probleem dat SEH’s vol liepen en de zorg aan vooral kwetsbare ouderen in de knel kwam.

Het is een beetje simpel om te zeggen dat het een probleem van de ziekenhuizen is, want het is eigenlijk het probleem van ons allemaal en het heeft impact op onze cliënten. Onderzoeken laten zien dat kwetsbare ouderen na hun noodzakelijke behandeling niet verder opknappen van een langere ziekenhuisopname.

Het ziekenhuis is vooral erg goed in en gericht op diagnostiek, behandeling, specialistische zorg op een bepaald gebied en waar wij goed in zijn, is om mensen door een integrale zorg- en aangepast behandelaanbod goed en veilig naar huis te laten gaan. Daarnaast kunnen we vanuit Omring zorg dragen voor aanvullende zorg in de thuissituatie mocht dit nodig zijn.

De samenwerking is eigenlijk veel beter gegaan dan we vooraf dachten. Het begon met ermee dat we op bestuurlijk niveau op een lijn zaten. Omring en het Wetfriesgasthuis hebben de handen letterlijk ineen geslagen. We voelen ons partners, niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op de lagen eronder. Onze gemeenschappelijke insteek was dat we niet vanuit allerlei business cases zijn gaan bouwen, we zijn het gewoon gaan doen. Vanuit de gedachten dat de baten soms voor de kosten uit gaan en kwetsbare ouderen hier veel bij te winnen hebben. Waar we elkaar op een goede manier konden helpen, hebben we dat dan ook gedaan.

Een belangrijk uitgangspunt is geweest dat de professionals in de lead zijn en met elkaar de verbindingen zoeken. En als je de professionals in de lead zet, gaan ze hun werk ook als leuker waarderen, waardoor je mensen ook beter aan je organisatie bindt. Iedereen weet hoe belangrijk dat nu en in de toekomst is.

Een groot voordeel van het feit dat deze ELV hoog afdeling in het ziekenhuis is gevestigd, is dat we samen met het ziekenhuis veel hebben kunnen verbeteren en ontwikkelen. De contacten en korte lijnen die er ontstaan leiden tot nieuwe ideeën en andere vormen van samenwerking.

Het heeft al concrete zaken opgeleverd. Vorige winter hebben we een behoorlijk heftige griepperiode gehad en toen zaten de ziekenhuizen en SEH’s helemaal vol. Dit jaar willen we binnen Omring al in de thuissituatie kijken wat voor vindingrijke dingen we kunnen doen om zo’n situatie te voorkomen. We kunnen onze cliënten vroegtijdig informeren (we hebben daarvoor met het ziekenhuis en de huisartsen in de regio speciaal voor deze mensen een folder ontwikkeld) en de juiste zorg bieden, we kunnen bv thuis sneltesten afnemen of andere interventies doen waardoor mensen thuis kunnen blijven in plaats van op de SEH of in het ziekenhuis terecht te komen. Om te voorkomen dat tijdens zo’n griepperiode het ziekenhuis én de ELV afdeling helemaal volstroomt.

Een ander voorbeeld is dat we onze triageverpleegkundigen -allemaal verpleegkundigen van niveau 5- vanuit ons regionaal georganiseerde coördinatiepunt op de SEH ondersteunen. Voor mensen die kwetsbaar en oud zijn, kijken we of er nog een andere mogelijkheid is dan het ziekenhuis. Dat kan dan betekenen dat ze met de juiste thuiszorg naar huis kunnen terugkeren of direct doorstromen naar de herstelafdeling om daar de juist zorg en behandeling te krijgen.

Vanwege het succes met het Dijklander Ziekenhuis, zijn we op nu ook met de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder, een ander ziekenhuis in onze regio, bezig om een ELV afdeling in te richten. Zo werken we bij Omring continu samen met onze partners aan de beste zorg dichtbij. Op deze manier voegen we met onze herstelzorg op hoog complex niveau veel waarde toe voor kwetsbare ouderen."

Anne Veldhof_4K
Kelly Schroeder

Laatste nieuws