28 september 2020Financiering, VVT Nieuws

Wlz-inkoop 2021: meer tijd voor indienen extra plannen

Zorgaanbieders kunnen de extra plannen voor de Wlz-inkoop tot 1 januari 2021 aanleveren bij het zorgkantoor. Hiermee komt Zorgverzekeraars Nederland tegemoet aan signalen van ActiZ en andere brancheorganisaties dat de eerder gecommuniceerde datum zich slecht verhoudt met het lopende kort geding voor reële Wlz-tarieven.

Extra plannen voor tariefopslag

In de Wlz-inkoop kunnen zorgaanbieders op basis van een extra plan voor ‘kernelementen’ een opslag op het basistarief ontvangen. Zorgkantoren hadden aanvankelijk de aanleverdatum voor de extra plannen bepaald op 1 november 2020, zie het bericht. De brancheorganisaties hadden daar bezwaren bij gezien het kort geding dat loopt tegen de zorgkantoren over de Wlz-tarieven. Tijdens de zitting bleek dat de rechter langer dan gebruikelijk de tijd nodig heeft om tot een uitspraak te komen. De uitspraak volgt op 8 oktober. ZN/zorgkantoren hebben daarom de termijn voor het indienen van het plan bij het zorgkantoor verlengd tot 1 januari 2021, zo geeft ZN aan.  Opgemerkt zij dat de uitspraak van de rechter in het kort geding van invloed kan zijn op het aanleveren van de plannen.

Moment indiening extra plan geen impact op het tarief

Ongeacht het moment van indienen van het extra plan voor 1 januari 2021, ontvangt de zorgaanbieder vanaf begin 2021 het met het zorgkantoor overeengekomen tarief inclusief opslagen. Mocht het toegekende tarief achteraf niet terecht blijken, dan corrigeren zorgkantoren dat zo snel mogelijk. 

Contact met zorgkantoor indien tijdige aanlevering niet lukt vanwege corona

Als het zorgaanbieders als gevolg van de verlate opstart van zorg, nieuwe besmettingen of andere corona-gerelateerde zaken niet lukt om voor 1 januari 2021 een plan in te dienen, kunnen zij contact opnemen met het zorgkantoor. In dergelijke situaties is het nog steeds mogelijk om -in overleg met het zorgkantoor- een andere datum af te spreken.

Herma_klein

Laatste nieuws