03 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Werving teams voor deelname aan project ‘Samen Beslissen’ in de wijkverpleging

In het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteitsontwikkeling. Een van de afspraken richt zich op het bevorderen van ‘samen beslissen’ in de wijkverpleging. 'Samen beslissen' is een project van Patiëntenfederatie Nederland dat gaat over het gesprek tussen de cliënt en de zorgprofessional. Zij bespreken samen wat de mogelijkheden op het gebied van zorg zijn, voor- en nadelen en wat het betekent voor de eigen situatie. Het project is al geïmplementeerd in de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg en Patiëntenfederatie initieert nu een project voor de wijkverpleging.

Patiëntenfederatie Nederland start een project om dit handen en voeten te geven door mijnkwaliteitvanleven.nl te gaan gebruiken bij samen beslissen in de wijkverpleging. De focus ligt hierbij op gelijkwaardige inbreng tussen de cliënt en de wijkverpleegkundige bij het samen beslissen over de ondersteuning en zorg die nodig is.

Project

De basis van dit project vormen wijkteams waaraan minimaal één HBO-opgeleide wijkverpleegkundige verbonden is. In 2020 wil men starten met 10-15 teams. Daarnaast gaat er een landelijke campagne van start, die cliënten en zorgprofessionals bewust maakt en stimuleert tot meer samen beslissen. In het voorjaar organiseren we voor elk deelnemend team een startbijeenkomst. Hierin wordt uitgebreid uitgelegd wat er verwacht wordt en daarnaast zal een stagiaire (indien beschikbaar) of een ander teamlid getraind worden in het gebruik van de digitale omgeving van Mijnkwaliteitvanleven.nl en het bieden van hulp bij invullen aan cliënten die niet zelf of met hulp van naasten deze vragenlijst kunnen invullen. Als er geen stagiaires zijn, maken we met de organisatie nadere afspraken welke medewerker deze training gaat volgen.

Dan gaan de teams een half jaar aan de slag om samen met de cliënten Mijnkwaliteitvanleven.nl te gebruiken. Cliënten bereiden zich met de vragenlijst voor en vervolgens wordt het gesprek gevoerd over passende zorg en ondersteuning. In deze fase bieden we ondersteuning aan de teams, zijn we beschikbaar voor vragen en coachen we de teams bij concrete vraagstukken. Ook is in deze periode de tweede bijeenkomst om te delen hoe de gesprekken met de cliënten gaan, hoe het team bij kan dragen aan de vraag van de cliënt en op welke wijze reflectie kan plaatsvinden over de werkzaamheden van het team. In de derde, afsluitende, bijeenkomst van dit project worden ervaringen gedeeld en besproken wat de werkwijze voor cliënten en voor het team oplevert. Daarnaast worden aandachtspunten geformuleerd voor de implementatie van deze werkwijze en aandachtspunten voor de eigen organisatie om een vervolg te geven aan de pilot (inclusief verbreding naar andere teams).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u deze flyer lezen. Voor meer informatie of een aanmelding kunt u ook contact opnemen door een mail te sturen aan Karen Achterberg (ka@collegamento.nl) of Annette de Ruiter (adr@collegamento.nl).

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws