16 oktober 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Werving procesbegeleiders intercollegiale toetsing V&VN

Vorig jaar is V&VN vanuit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (HLA) gestart met een pilot omtrent de implementatie van intercollegiale toetsing. In de pilot werden verschillende wijkverpleegkundigen opgeleid als procesbegeleider voor intercollegiale toetsing in de eigen zorgorganisatie of in de regio samen met verschillende andere zorgorganisaties. De resultaten waren veelbelovend. In lijn met de afspraken van het HLA Wijkverpleging wordt nu een poging gedaan om intercollegiale toetsing landelijk uit te rollen. De focus van het project is om gezamenlijk de kwaliteit van de indicatiestelling te verbeteren.

In 2021 starten vijf groepen: twee in het voorjaar en drie in het najaar. De doorlooptijd per groep is gemiddeld een half jaar. Per groep is ruimte voor 16 wijkverpleegkundigen, die opgeleid worden tot procesbegeleider intercollegiale toetsing. De training bestaat uit twee dagen. Na deze twee dagen gaan de procesbegeleiders in de eigen organisatie aan de slag met intercollegiale toetsing.

Profielschets procesbegeleider

De rol van procesbegeleider vraagt specifieke competenties. Het gaat daarbij om een combinatie van deskundigheid ten aanzien van het indiceren en organiseren van zorg (vakkennis) en expertise van het begeleiden van een groep wijkverpleegkundigen (groepsdynamica).

 • HBO-v opgeleid als verpleegkundige (bachelor verpleegkunde)
 • minimaal twee jaar recente werkervaring als wijkverpleegkundige
 • als wijkverpleegkundige ervaring met alle CANMEDs-rollen
 • taakvolwassenheid in de eigen functie
 • (gedeeltelijk) werkzaam als wijkverpleegkundige in de dagelijkse praktijk
 • is expert in het indiceren en organiseren van zorg
 • kan de vraag van individuele wijkverpleegkundigen en teams plaatsen in de bredere context van professionele ontwikkeling van wijkverpleegkundigen als beroepsgroep
 • kan mensen met elkaar in verbinding brengen
 • is in staat om te reflecteren op zichzelf
 • is in staat om feedback te ontvangen en te geven
 • kan een veilige situatie creëren waarin mensen kwetsbaar durven zijn

Voorwaarden voor aanmelding

 • beschikbaar voor twee scholingsdagen (data volgen) en de terugkomdag
 • afstemming over deelname en tijdsinvestering met je werkgever
 • het volgen van de scholing
 • het begeleiden van minimaal één intercollegiale toetsingsgroep; de procesbegeleider organiseert per intercollegiale toetsingsgroep drie bijeenkomsten

Aanbod vanuit V&VN

 • er is de mogelijkheid voor reiskostenvergoeding, indien de werkgever deze niet vergoed
 • de scholing
 • begeleiding bij het starten en uitvoeren van intercollegiale toetsing in de eigen regio en/of organisatie
 • accreditatie wordt aangevraagd voor het algemene register verpleegkundige én het deskundigheidsgebied wijkverpleegkunde

Deelname aan de training en invulling van de rol van procesbegeleider is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dit betekent dat met de wijkverpleegkundigen en de organisatie afspraken gemaakt worden over draagvlak, commitment en randvoorwaarden, die van belang zijn om deel te kunnen nemen aan intercollegiale toetsingsgroepen.

Als gevolg van de omstandigheden ten aanzien van Corona bepalen we ongeveer een maand voor aanvang van de training op welke wijze de training plaats vindt. Hiervoor zijn de volgende opties:

 • online
 • fysiek in Driebergen of op een locatie bij een zorgaanbieder in de regio
 • hybride vorm: combinatie van fysiek en online

Meer informatie en aanmelden

Mocht u of uw wijkverpleegkundigen enthousiast zijn geworden over dit project, dan kunt u contact opnemen met Karen Achterberg (ka@collegamento.nl) of Annette de Ruiter (adr@collegamento.nl). Wanneer uw wijkverpleegkundigen zich willen aanmelden voor een dergelijk traject, dan dient de wijkverpleegkundige een motivatie met CV te sturen naar Karen of Annette.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws