nieuws

06 mei 2019Financiering, VVT Nieuws

Werkwijze indicatiestelling CIZ versnelt

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) start in juli 2019 met de landelijke uitrol van de versnelde indicatiestelling binnen (netto) zeven werkdagen, zo informeert minister De Jonge de Tweede Kamer. ActiZ is blij dat het indicatieproces minder tijd hoeft te kosten maar is waakzaam voor mogelijke extra administratieve lasten voor de zorgaanbieder.

Werkwijze

Het doel van de versnelde werkwijze is de indicatiestelling binnen (netto) zeven werkdagen af te ronden. Voorwaarde is dat de aanmelder alle benodigde gegevens digitaal bij het CIZ aanlevert. Het moet gaan om een administratief en inhoudelijk complete aanvraag. Als informatie ontbreekt tellen de dagen waarop gewacht wordt niet mee. Het CIZ beperkt intern het aantal overdrachtsmomenten waardoor het proces sneller verloopt en indicatiebesluit eerder kan worden afgegeven. Er worden ten opzichte van het reguliere aanvraagproces geen aanvullende eisen gesteld aan de zorgaanbieder, zo stelt het CIZ.

Pilot

Vorig jaar had de minister al aangegeven voor de aanpak versnelde procedure van het CIZ te gaan. Het CIZ heeft vervolgens een pilot uitgevoerd en de ervaringen van betrokkenen zijn positief. In de rapportage ‘Werkwijze CIZ versnelt’ dat de minister met zijn brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staan ervaringen van de betrokken cliënten, zorgaanmelders, contactpersonen etc. uit de pilotperiode. De betrokkenen waardeerden de versnelde werkwijze van de indicatiestelling positief. Zorgaanbieders gaven daarnaast aan dat de kortere communicatielijnen met het CIZ op prijs wordt gesteld.

Implementatie

Vanaf juli 2019 implementeert het CIZ de versnelde werkwijze om deze in 2020 te bestendigen. ActiZ vindt versnelling van de indicatiestelling een goede zaak maar is beducht voor onnodige administratieve lasten. ActiZ vindt het van belang goed zicht te hebben wat de impact van de versnelde indicatiestelling en een landelijke uitrol van de werkwijze is voor zorgaanbieders. Daarover vindt overleg plaats met het CIZ.

Als u signalen heeft over de (versnelde) indicatiestelling horen we die graag van u. U kunt deze doorgeven aan Herma Oosterom via h.oosterom@actiz.nl

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws