14 oktober 2020Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Wensen en zorgen ActiZ besproken tijdens Kamerdebat gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is een belangrijk onderwerp waar ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, zich de afgelopen periode nadrukkelijk in heeft gemengd. Over dit onderwerp vond op 8 oktober een debat plaats in de Tweede Kamer. Het ging onder meer over de aansluiting van wijkverpleging op het Landelijk Schakelpunt, een aandachtspunt waar ActiZ aandacht voor vroeg in een paper aan Tweede Kamerleden.

Belang van gegevensuitwisseling in de zorg

Net als ActiZ, benadrukte minister Van Ark (Medische Zorg) in de Tweede Kamer dat digitale gegevensuitwisseling essentieel is voor de grote opgaves waar de zorg voor staat. Die opgaves zijn groot omdat het aantal ouderen en hun behoefte aan zorg snel groeit, terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Goede en veilige uitwisseling van informatie is nodig om te zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. Meerdere Kamerleden drongen er bij de minister op aan om hier als overheid nadrukkelijk meer regie in te nemen. ActiZ juicht de aangekondigde Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, waarin dit gebeurt, dan ook van harte toe.

Toezegging minister: wijkverpleging mobiel toegang LSP

In de paper die voorafgaand naar de Kamerleden is gestuurd vroeg ActiZ aandacht voor de problemen van de wijkverpleging met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Artsen en apothekers stellen medicatiegegevens beschikbaar via het LSP en de wijkverpleging heeft die actuele toedieninformatie nodig om hun zorgtaak uit te voeren. Op dit moment kan inloggen op het LSP alleen met behulp van een pas en een paslezer, onwerkbaar voor de wijkverpleging die vaak op locatie werkt bij mensen thuis, vaak tablet of telefoon.

Toegang tot het LSP met een digitaal identificatiemiddel op mobiele apparaten verbetert de veiligheid voor gebruik van medicatie in de thuissituatie.

De minister bevestigt dat er wordt gewerkt aan het probleem en zegde toe dat ze begin volgend jaar de Kamer een rapport toestuurt met de eerste verkenning voor oplossingen hiervoor. ActiZ zal kritisch kijken naar het onderzoeksrapport en de oplossingen toetsen op uitvoerbaarheid in de praktijk van wijkverpleegkundigen.

Thomas Oostlander 4k

Thomas Oostlander

Laatste nieuws