28 mei 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuizen

Oproep van ActiZ voor maatwerk bezoekregeling

Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat was het pleidooi van ActiZ in het Algemeen Dagblad op woensdag 27 mei. Dezelfde avond gaf minister De Jonge (VWS) aan zeker niet uit te sluiten dat bewoners van verpleeghuizen eerder dan half juli meerdere bezoekers mogen ontvangen.

Verpleeghuizen mogen als ze voldoen aan de voorwaarden tot 15 juli één vaste bezoeker per bewoner toelaten. “Dat duurt erg lang”, stelde Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. “Hou niet rigide vast aan die datum, maar laat zorgorganisaties het eigen tempo bepalen”. Minister De Jonge zei daar tijdens een persconferentie over: “Ik begrijp de vraag heel goed vanuit de verpleeghuizen. Want de bezoekersregeling voelt heel hard. Maar we moeten het wel samen en ook voorzichtig doen. Dus we nemen stap voor stap. Maar ik ga graag met de sector het gesprek aan om te kijken wat er eerder mogelijk is.”  

Voorzichtigheid blijft geboden

Uitbreiding van bezoekmogelijkheden is belangrijk voor ActiZ, maar ook dat dit alleen kan als het verantwoord is. De risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus moeten zo beperkt mogelijk blijven. De handreiking die ActiZ samen met Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en ZorgthuisNL maakte, helpt zorgorganisaties hierbij. “Versoepeling van de bezoekregeling verloopt in fases en gecontroleerd, om zo goed effecten te monitoren”, aldus De Wee. “We pleiten voor maatwerk omdat we zien dat elke locatie anders is. Bij de ene locatie kan uitbreiding sneller dan op de andere plek omdat de doelgroep en omstandigheden anders zijn.”

Dilemma

Bewoners van verpleeghuizen zijn kwetsbaar en besmetting met het virus kan grote gevolgen hebben. Ruim twee weken geleden gingen 26 verpleeghuizen voorzichtig open. Zij mochten als eerste één vaste bezoeker per bewoner verwelkomen. Sinds maandag geldt deze beperkte openstelling ook voor alle andere verpleeghuislocaties die coronavrij zijn. Het bezoekverbod en de versoepeling ervan is een groot dilemma voor zorgorganisaties. Er moet een balans gevonden worden tussen het beperken van het risico op besmetting voor een hele locatie en het mogelijk maken van bezoek voor bewoners en naasten.

Zie ook onze Q&A bezoekregeling verpleeghuizen.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws