22 juni 2020Financiering, VVT Nieuws

Webinar Toegang voor mensen met een psychische stoornis tot de Wet langdurige zorg

Op 2 juli organiseren we een webinar over de toegang van cliënten met een psychische stoornis tot de Wlz. Het webinar is bedoeld voor vvt-organisaties die zorg bieden aan deze cliënten.

ActiZ organiseert dit webinar samen met het Korsakov Kenniscentrum en het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie. We bieden de mogelijkheid om u goed te laten informeren over de komende stelselwijziging en vragen te stellen aan de sprekers.

Regelgeving, doelgroep, indicatieproces en zorginkoop

Met ingang van 1 januari 2021 gaat de zorg voor cliënten, die vanwege een psychische stoornis blijvend intensieve zorg nodig hebben, over naar de Wlz. In het webinar zullen het ministerie van VWS, de NZa, zorgkantoren en CIZ informatie delen over wat dit gaat betekenen. Wat verandert er? Om welke doelgroep gaat het? Hoe vindt de indicatie plaats? Hoe gaan zorgkantoren deze zorg inkopen? Wat betekent dit voor uw organisatie en wat merken cliënten hiervan?

Datum en tijd

Het webinar vindt plaats op 2 juli van 12.00-13.30 uur.

Programma

  1. Welkom en korte introductie (KKC/NKOP/ActiZ)
  2. Informatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ (VWS)
  3. Bekostiging GGZ in de Wet langdurige zorg (NZa)
  4. Zorginkoopbeleid GGZ in de Wlz en de kwaliteitsuitgangspunten (ZN/Zorgkantoren)
  5. Informatie over indicatiestelling GGZ in Wlz (CIZ)

Aanmelden

Wilt u deelnemen? Meld u hier zo snel mogelijk aan!

1-DSC_0862

Laatste nieuws