29 oktober 2020VVT Nieuws, Wonen

Webinar ‘Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking’ 9 november

Op maandag 9 november 2020 (14.30-16.00 uur) organiseert Thuis in de Wijk – onderdeel programma Langer Thuis - het derde webinar uit de reeks webinars over woonzorgvraagstukken in de praktijk. In dit webinar worden drie praktijkvoorbeelden van (meerpartijen)samenwerking uitgelicht. Samen met de deelnemers gaan de sprekers in gesprek over knelpunten bij het realiseren van (multipartijen) samenwerking.

Het is van belang dat gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties en andere lokale partijen met elkaar samenwerken voor de aanpak van de woonzorgopgave. In het webinar op 9 november komen drie vormen van samenwerking met een andere initiatiefnemer aan bod. Het webinar gaat in op:

  • Hoe de gemeente Amsterdam publieke en private partners betrekt bij de opgave voor meer geclusterde seniorenwoningen. De gemeente heeft als doel om voor 2025 meer dan 2000 nieuwe geclusterde woningen voor ouderen te realiseren in Amsterdam.
  • Hoe zorgcentrum de Posten in Enschede het voortouw neemt in de herontwikkeling van het zorgvastgoed samen met lokale samenwerkingspartners en de buurtbewoners. Het doel is om een inclusieve, levensloopbestendige wijk te ontwikkelen: Onze Buurt de Posten.
  • Hoe woningcorporatie Domesta op allerlei manieren samenwerkt met gemeenten, zorgpartijen, onderwijs en andere woningcorporaties. Bestuurder Bert Moormann merkt dat de woningcorporatie zowel bij de uitstroom uit beschermd wonen als bij de huisvesting van ouderen de sleutel heeft.
  • Er is tijdens de ronde tafel ruimte voor gesprek over kansen en knelpunten van (multipartijen)samenwerking.

Klik hier voor het gehele programma van het webinar. Het Webinar is kosteloos bij te wonen, aanmelden kan hier.

Webinarreeks 

In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ActiZ, Aedes, VNG en de ministeries van VWS en BZK wordt een reeks webinars georganiseerd. De webinars zijn gericht op het laten zien van inspirerende voorbeelden, tonen van de kansen en leerpunten en het benoemen van lastige vraagstukken. Het congres Thuis in de Wijk was eerder gepland in januari 2021 maar vanwege het coronavirus komen daar de webinars voor in de plaats. De webinars zijn bestemd voor een breed publiek en richten zich op kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie. De Taskforce Wonen en Zorg organiseert drie verdiepende werksessies gekoppeld aan de webinars.

Webinars terugkijken 

Op donderdag 8 oktober vond het eerste webinar plaats over noodzaak en aanpak van woonzorganalyses. Dit webinar is hier terug te kijken. Lees ook het verslag van dit webinar.

Het tweede webinar was op maandag 26 oktober over de financiering van gemeenschappelijke ruimtes:

Het vierde en laatste webinar is op 11 januari 2021 (14.30-16.00 uur) en gaat over (het vinden van) locaties en sturingsmogelijkheden van gemeentes.

1-DSC_0306

Laatste nieuws