22 september 2020VVT Nieuws, Wonen

Webinar Nut, noodzaak en aanpak woonzorganalyses 8 oktober 2020

Onderdeel van Webinars Thuis in de wijk & Werksessies Taskforce Wonen en Zorg

Door het coronavirus wordt de 2e editie van het live congres Thuis in de wijk uitgesteld. Het stond oorspronkelijk gepland in januari 2021. Daarom worden er vanuit ActiZ, Aedes, VNG en de Ministeries van VWS en BZK 3 webinars georganiseerd in het najaar van 2020. De webinars Thuis in de Wijk -onderdeel programma Langer Thuis- zijn gericht op het laten zien van inspirerende voorbeelden, tonen van de kansen en leerpunten en het benoemen van lastige vraagstukken.

Het gaat om kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie. De webinars zijn bestemd voor een breed publiek en zullen begin oktober, begin november en eind november plaats vinden. De webinars zijn gekoppeld aan 3 werksessies die vanuit de Taskforce Wonen en Zorg worden georganiseerd. Deze werksessies zijn kleinschalig en deels live, dit is een verdieping van de webinars en hierin wordt ook gezocht naar oplossingen voor de opgave. De werksessies vinden half oktober, half november en begin december plaats.

Het eerste webinar is donderdag 8 oktober 2020 van 14:30 – 16:00 uur en zal gaan over de nut, noodzaak en aanpak van woonzorganalyses. Dit webinar is bedoeld voor gemeenten en lokale samenwerkingspartners die met een woonzorganalyse aan de slag willen én voor alle gemeenten die toe zijn aan het opfrissen van hun analyse. Zorgorganisaties zijn ook welkom om deel te nemen, bijvoorbeeld als zij lokaal meewerken aan een woonzorganalyse of hiermee aan de slag willen gaan.

  • Het volledige programma van het webinar vindt u hier.
  • Aanmelden voor het webinar is gratis en kan hier.

In de werksessies die volgen worden 3 thema’s besproken:

  • Het 1e thema is de financiering gemeenschappelijke ruimte. Een gemeenschappelijke ruimte is nodig om ontmoeting mogelijk te maken, eenzaamheid te voorkomen en leefbaarheid op peil te houden. Het is vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de financiering van deze ruimtes.
  • Het 2e thema is het organiseren van de (mulitpartijen)samenwerking. Samenwerkingen zijn vaak lastige processen want het vergt van de partijen lef en over de belangen van de eigen organisatie heen stappen.
  • Het 3e thema is locaties & sturingsmogelijkheden gemeente. Dit is een belangrijk knelpunt bij de totstandkoming van woonvoorzieningen. De gemeente speelt een cruciale rol bij de verdeling van de grond. Maar wat als de gemeente geen eigen grondposities heeft? Welke sturing kan de gemeente dan inzetten?

Zodra de data van de volgende webinars en werksessies bekend zijn, wordt dit gedeeld.

Marlou Boers

Laatste nieuws