13 oktober 2020VVT Nieuws, Wonen

Webinar 'Financiering gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten' 26 oktober

Onderdeel van Webinars Woonzorgvraagstukken in de praktijk

Dit najaar wordt vanuit ActiZ, Aedes, VNG en de Ministeries van VWS en BZK een reeks van vier gratis webinars georganiseerd over woonzorgvraagstukken in de praktijk. De webinars Thuis in de Wijk - onderdeel programma Langer Thuis - zijn gericht op het laten zien van inspirerende voorbeelden, tonen van de kansen en leerpunten en het benoemen van lastige vraagstukken. De webinars komen in de plaats van het landelijke congres Thuis in de Wijk, dat eerder gepland was voor januari 2021 maar vanwege het coronavirus wordt uitgesteld.

In het eerstvolgende webinar op maandag 26 oktober 2020 worden voorbeelden gepresenteerd waarbij het is gelukt om de gemeenschappelijke ruimte te realiseren in woonzorgprojecten. Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg van deze zomer komt de financiering  van de gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten als een van de knelpunten naar voren. De direct betrokkenen vertellen hoe het lukt om ruimte, ontmoeting en activiteiten te organiseren, een belangrijke voorwaarde voor het langer thuis wonen van ouderen. Het webinar biedt inzicht in hoe het gelukt is maar gaat ook in op wat lastig blijft. Samen met de deelnemers gaan de sprekers in gesprek over knelpunten bij het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen. Met bijdragen van Habion, WoonzorgNederland en Bijzonderegasten. Aanmelden kan hier.

De webinars zijn bestemd voor een breed publiek en richten zich op kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie. De webinars zijn gekoppeld aan drie werksessies die vanuit de Taskforce Wonen en Zorg worden georganiseerd. Deze werksessies zijn kleinschalig en deels live, dit is een verdieping van de webinars en hierin wordt ook gezocht naar oplossingen voor de opgave.

De input uit dit webinar neemt de Taskforce Wonen en Zorg mee naar de werksessie die zij ruim een week later over dit onderwerp organiseert. 

Een serie van drie webinars waarin de woonzorgvraagstukken in de praktijk centraal staan. In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

  1. Financiering gemeenschappelijke ruimte
    maandag 26 oktober 2020 14.30-16.00 uur
  2. Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking
    maandag 9 november 2020 14.30-16.00 uur
  3. Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente
    maandag 11 januari 2021 14.30-16.00 uur

Het eerste webinar is gehouden op donderdag 8 oktober 2020 en ging over de nut, noodzaak en aanpak van woonzorganalyses. Dit webinar is binnenkort terug te kijken via de website van Langer Thuis.

1-DSC_0306

Laatste nieuws