campagnebeeld - paars - vrouw
14 februari 2020VVT Nieuws

Platform Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. In Nederland werken zo’n 1,2 miljoen mensen in de zorg, 445.000 daarvan zijn werkzaam in de VVT-sector. Hoe zorgen we ervoor dat al die professionals geïnspireerd blijven werken in de sector? Een blik bieden op hun carrièrekansen in de sector helpt daarbij.

Zorginspirator.nl is een nieuw, veelzijdig instrument dat professionals concreet inzicht biedt in hun persoonlijke werkperspectieven. Ze leren er wat nodig is om van hun huidige naar gedroomde functie toe te groeien via opleiding of training. Een slim hulpmiddel dat hun blik op hun carrière in de zorg verruimt. Er is veel meer mogelijk dan veel professionals nu denken.

 

Toekomstperspectief vergroten

ActiZ is blij met de lancering van het platform, net als andere werknemers- en werkgeversorganisaties. “De mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen is van groot belang om medewerkers te behouden voor de zorgsector,” zegt Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn namens de betrokken werknemersorganisaties. Het instrument biedt ook werkgevers belangrijke inzichten, bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit, trainingen en toekomstfuncties.

 

Toekomstvariant voor elke functie

De portal geeft namelijk niet alleen inzicht in de mogelijkheden van nu, maar voorziet elke functie ook van een toekomstvariant, waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Zorgprofessionals kunnen zo zien hoe hun eigen functie verandert en welke opleidingen of cursussen ze kunnen volgen om bij te blijven.

 

Voor wie?

Zorginspirator is er voor alle medewerkers in de algemene en universitaire ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ict en administratie. Professionals met een registratie in een beroepsregister kunnen in Zorginspirator ook hun werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden bijhouden. Daarnaast is het portal geschikt voor herintreders en zij-instromers in de zorg om zich te oriënteren.

 

Zorginspirator is een initiatief van de sector zelf en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

 

Sane Boon-4k

Laatste nieuws