nieuws

04 februari 2019Ondernemerschap, VVT Nieuws

Gluren in gegevens

Op woensdag 30 januari 2019 vond het Algemeen Overleg over het wetsvoorstel (elektronische) gegevensuitwisseling in de zorg plaats tussen Minister voor Medische Zaken en Sport (MZS) Bruno Bruins en de Vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer.

ActiZ heeft –met de VGN– de Kamerleden per brief geattendeerd op punten die specifiek van belang zijn voor de cliënten en de organisaties in de langdurige zorg. Benadrukt is dat cliënten die gebruik maken van (langdurige) zorg en ondersteuning digitaal kunnen beschikken over actuele en volledige gegevens die relevant zijn voor hun gezondheid.

Informatie moet voor cliënten begrijpelijk en toegankelijk zijn, omdat met deze informatie cliënten beter in staat zijn om het gesprek aan te gaan met hun zorgverlener over hun eigen gezondheid en hierover beslissingen te nemen.

Vanuit ActiZ (en VGN) is aangegeven dat het complexe vraagstuk van de elektronische gegevensuitwisseling vraagt om :

  • oplossingen voor het uitwisselen van gegevens tussen ICT-systemen (waaronder uitwisselingsstandaarden);
  • oplossingen voor het begrijpen van elkaars taal (onder meer eenheid van taal);
  • aanpassingen in werkprocessen (samenwerking in netwerken)
  • veranderingen in gedrag (andere vormen van samenwerken tussen professionals en met de cliënt).

Exclusief voor leden

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van ActiZ. Is uw organisatie lid maar heeft u nog geen inlog? Vraag een inlogcode aan.

Laatste nieuws

Gerelateerd