24 juni 2020Informatisering, VVT Nieuws

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende persona's verschenen

In de zorg wordt steeds meer met digitale middelen gewerkt. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde van die middelen zien en ze ook werkelijk gebruiken.

Maar hoe pak je dat aan als organisatie en waar moet je rekening mee houden? Vilans e.a. vroegen zorgprofessionals wat hen helpt en belemmert. Dit levert persona's op die in de publicatie worden beschreven. Rekening houden met deze ‘doelgroepen’ leidt tot een grotere kans dat digitale middelen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Vijf persona's

Uit de interviews blijken duidelijke verschillen tussen zorgprofessionals in wat hen helpt en belemmert. Om dat uit te drukken worden in de publicatie ’Digivaardiheden in de zorg’ vijf persona’s beschreven. 

De persona's zijn:

  1. de analoge idealist (ook wel de ‘digistarter’);
  2. de aarzelende technologiegebruiker;
  3. de drukke prioriteitensteller;
  4. de digivaardige professional;
  5. de digitale enthousiasteling.

Voor wie?

De publicatie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de implementatie van digitale middelen bij zorgaanbieders: van beleidsmedewerkers tot projectleiders en ICT’ers tot ECD-leveranciers.

Beter gebruik van digitale middelen

Vilans e.a. stellen dat organisaties die rekening houden met de doelgroepen een veel grotere kans hebben dat digitale middelen ook werkelijk gebruikt worden.

Vervolg

In 2020 wil Vilans deze kennis in de praktijk toepassen. En samen leren. Bent u geïnspireerd of geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Bart van Mierlo (B.vanMierlo@vilans.nl)

Lees hier meer over nut en noodzaak van het investeren in digitale vaardigheden.

Laatste nieuws