07 mei 2020VVT Nieuws, Zorg

Specialist ouderengeneeskunde mag zelf GRZ indiceren

Met deze uitspraak geven het Zorginstituut, VWS en de NZa duidelijkheid over de toegang tot de GRZ zonder tussenkomst van een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Deze regeling is niet alleen geldig tijdens de periode van de corona-uitbraak, maar zal ook daarna van toepassing zijn.  

Zorg specialist ouderengeneeskunde per 1 januari in Zorgverzekeringswet

Met de mogelijkheid voor de specialist ouderengeneeskunde om vanuit de Zorgverzekeringswet te werken, is ook de toegang tot de GRZ versoepeld voor revalidanten vanuit de thuissituatie zonder tussenkomst van het ziekenhuis.

Geriatrisch assessment

ActiZ heeft de afgelopen periode meerdere malen het verzoek gedaan om toegang tot de GRZ vanuit thuis of het eerstelijnsverblijf via het geriatrisch assessment door de specialist ouderengeneeskunde mogelijk te maken. Het Zorginstituut heeft op basis van casuïstiek de mogelijkheden onderzocht en het volgende geconcludeerd: 'Een specialist ouderengeneeskunde kan met behulp van een geriatrisch assessment of gelijkwaardige vorm van indicatiestelling een indicatie stellen voor de GRZ. Dit geldt niet alleen voor de huidige situatie rond de corona-uitbraak, maar geldt per 1 januari 2020'. Verenso is in gesprek met collega beroepsverenigingen over de verdere uitwerking hiervan.

Inkoopbeleid 2021

Zorgverzekeraars hebben aangegeven de voorwaarden die zij op dit moment stellen aan de triage voor de toegang tot GRZ, in de periode van de corona-uitbraak te versoepelen. De komende periode zal met Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsgroepen gesproken worden over hoe deze wijziging vertaald gaat worden in inkoopbeleid en inhoudelijke adviezen.

anne lee edens

Laatste nieuws