01 mei 2020Financiering, VVT Nieuws

Geen tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget in mei

Zorgaanbieders hoeven géén tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 in mei aan te leveren in het Vektis-portaal. Dit is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS besloten vanwege de impact van de Covid-19-crisis. Het Vektis-portaal beschikt nu wel over extra functionaliteiten.

Geen aanlevering kwaliteitsbudget in mei

Volgens de Aanvulling 2020 Inkoopkader langdurige zorg 2018 – 2020 (ZN) dienen zorgaanbieders voor 31 mei informatie over de realisatie van het kwaliteitsbudget in het Vektis-portaal aan te leveren. Over de grote impact van de uitbraak van covid-19, de gevolgen voor het kunnen realiseren van het kwaliteitsplan 2020, de doorwerking in de bedrijfsvoering en de compensatieregelingen is ActiZ in overleg met het ministerie van VWS, NZa en ZN. De besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden. Wel is besloten dat zorgaanbieders vóór 31 mei geen tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget hoeven aan te leveren in het Portaal Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Vektis. Zodra meer bekend is over de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020, waaronder de eventuele aanpassing in de bevoorschotting, volgt nadere informatie.

Functionaliteiten portaal verbeterd

Zorgaanbieders leveren de (tussentijdse) verantwoording van het kwaliteitsbudget aan in het Portaal Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Vektis. In de afgelopen periode heeft Vektis in samenspraak met ZN/zorgkantoren en ActiZ/praktijkexperts gewerkt aan het verbeteren van het portaal. Inmiddels beschikt het portaal over nieuwe functionaliteiten. Zo kunnen nu periodes worden vergeleken. Ook is het uitdraaien in pdf en in Excel mogelijk gemaakt. Het uitdraaien in pdf en in Excel is ook mogelijk bij de reeds ingevulde (en gesloten) perioden.

Herma_klein

Laatste nieuws