03 april 2020Informatisering, VVT Nieuws

'Kijk op Mijn Wijkverpleging' gaat niet door wegens coronacrisis

Ook dit jaar zijn leden uitgenodigd om deel te nemen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging. Hierbij leveren organisaties hun productiegegevens wijkverpleging aan. Vervolgens krijgen organisaties via de website van ActiZ Kijk op Data inzicht in hoe de eigen organisatie scoort ten opzichte van de andere deelnemers. Bijvoorbeeld op belangrijke financiële parameters zoals uren zorg en tarieven. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden in de onderhandelingen met zorgverzekeraars over de contractering wijkverpleging.

De kracht van Kijk op Mijn Wijkverpleging ligt in het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe meer data we kunnen verzamelen en des te groter het vergelijkingsmateriaal. Doordat de aandacht van aanbieders nu uitgaat naar het managen van de coronacrisis, is het aantal deelnemers aanzienlijk minder dan voorheen. En van de aangemelde deelnemers is het ook nog onzeker hoeveel van hen nog wensen deel te nemen vanwege deze crisis en omdat de vergelijking met veel minder aanbieders dan vorig jaar gemaakt kan worden. Ook vind ActiZ het niet gepast om op dit moment actief te gaan werven om het aantal deelnemers omhoog te krijgen.

 

Daarnaast speelt ook mee dat ActiZ verwacht dat de aard van de zorgcontractering in de wijkverpleging dit jaar, en komende jaren, anders van aard zal zijn omdat de situatie door deze coronacrisis volstrekt anders is dan voorheen. En daarmee ontstaat er behoefte aan andere informatie. Dit in combinatie met de kosten die gemaakt worden om dit product te ontwikkelen, heeft ActiZ besloten om voorlopig Kijk op Mijn Wijkverpleging niet door te laten gaan. ActiZ gaat met de Klankbordgroep Kijk om Mijn Wijkverpleging later dit jaar kijken hoe dit product in de toekomst vorm te geven. Wij houden u via de website op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Kijk op Mijn Wijkverpleging.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met kijkopdata@actiz.nl of via telefoonnummer 085-0772070 (bereikbaar van ma t/m do van 8.30 tot 16.30 u)

Dharma Behari

Laatste nieuws