11 februari 2020Informatisering, VVT Nieuws

Zorgaanbod; Nieuw onderdeel op 'Kijk op Zorgregio’s'

Een van de innovatieve producten op Kijk op Data is ‘Kijk op Zorgregio’s’, die ontwikkeld is op basis van een inventarisatie naar de informatiebehoeften onder de leden.

Kijk op Zorgregio’s heeft op Kijk Op data de vorm van een interactieve presentatie met een verhaallijn (het model van ‘storytelling’). U maakt een selectie op basis van een bestaande regio- indeling (bv. zorgkantoorregio’s, arbeidsmarktregio’s) of u stelt zelf een regio samen door het combineren van gemeenten. Vervolgens doorloopt u op uw scherm de regiokenmerken, bevolkingsontwikkeling en zorggebruik- en aanbod van de gekozen regio. Dit product heeft dus duidelijk een regionale insteek, en wordt gevoed vanuit meerdere bronnen.

Kijk op Zorgregio's start met algemene kenmerken van de regio. Daarna wordt ingezoomd op de zorgvraag (bevolkingsontwikkeling en zorgverbruik). Nieuw onderdeel is dat u nu ook kunt inzoomen op het zorgaanbod! Dit onderdeel bevat gegevens over het zorgaanbod: de waardering van zorg, aantal wachtenden voor verpleeghuiszorg en de regionale arbeidsmarkt.

Kijk op Zorgregio’s is te bereiken via kijkopdata.actiz.nl. Inloggen is mogelijk met uw huidige ActiZ-ledennet gegevens. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie. Uw vragen kunt u stellen aan kijkopdata@actiz.nl

Harold Beumer

Laatste nieuws