25 februari 2020Informatisering, VVT Nieuws

Subsidie voor international ‘Healthy ageing with the support of digital solutions’

Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen? Wilt u ICT oplossingen ontwikkelen ter ondersteuning hiervan? Wilt u daarbij samenwerken met partners in het buitenland? Dan kunt u een aanvraag doen voor de AAL call 2020.

Doel subsidieoproep

AAL call 2020 roept op tot het indienen van voorstellen voor verschillende typen internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van “Healthy ageing with the support of digital solutions’.
Wensen en behoeften van eindgebruikers (zowel ouderen en hun naasten als professionals) vormen hierbij het uitgangspunt.

Wat kan worden aangevraagd?

Projecten dienen gericht te zijn op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Er zijn geen toepassingsgebieden vastgesteld. Het consortium definieert samen met gebruikers de uitdaging waarvoor het project een oplossing ontwikkelt. De AAL call 2020 biedt flexibiliteit m.b.t. scope, omvang en duur van de projecten.

Onderwerpen

  • ICT-oplossingen voor senioren
  • Bevorderen langer thuis wonen
  • Beschikbaar maken van ICT oplossingen op de markt
  • Kwaliteit van leven bevorderen
  • Gezond ouder worden bevorderen
  • Samen met senioren oplossingen ontwikkelen

Randvoorwaarden

Consortia van minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie landen die participeren in de AAL subsidieronde 2020 kunnen een projectvoorstel indienen, in het Engels. In een consortium dienen in elk geval de volgende Nederlandse partners vertegenwoordigd te zijn:

  • minimaal één gebruikersorganisatie (bijv. zorgorganisatie, ouderenbond of gemeente)
  • minimaal één marktgeoriënteerde bedrijfspartner
  • minimaal één MKB bedrijf (dit kan de hierboven genoemde bedrijfspartner zijn)

Budget

Voor Nederlandse partners in AAL is in totaal ca. € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar.
Per klein samenwerkingsproject (6 – 9 maanden) is voor de gezamenlijke Nederlandse partners een subsidiebudget beschikbaar van maximaal € 100.000 euro.
In een samenwerkingsproject (12 – 30 maanden) is voor de gezamenlijke Nederlandse partners in totaal een subsidiebudget beschikbaar van maximaal € 500.000 euro.

Cofinanciering is verplicht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 22 mei 2020, 17.00 uur uw aanvraag indienen via de centrale AAL website.

Lees hier voor meer informatie

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws