20 februari 2020Informatisering, VVT Nieuws, Zorg

Meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging 2020

Waarom meedoen aan Kijk op Mijn Wijkverpleging?

  • Wanneer u meer grip wilt op de informatie van verzekeraars als de contractering voor 2021 van start gaat.
  • Wanneer u een informatieachterstand ervaart als de zorgverzekeraar uw organisatie vergelijkt met andere organisaties.

Om een informatieachterstand in te lopen, biedt ActiZ Kijk op Data het product Kijk op Mijn Wijkverpleging aan.

Kijk op Mijn Wijkverpleging biedt u inzicht in uw positie ten opzichte van (niet herleidbare) andere leden van ActiZ. Daarmee heeft u een uw eigen informatie ten opzichte van de benchmark van de verzekeraar.

U kunt zich nu aanmelden voor een informatiebijeenkomst van Kijk op Mijn Wijkverpleging.

Aanleveren gegevens

Voor Kijk op Mijn Wijkverpleging dienen de productiegegevens van de wijkverpleging van 2019 via een Excel document te worden aangeleverd.
Daarnaast wordt er gevraagd om een aantal gegevens ter typering van de organisatie aan te leveren. Het Excel-document kunt u downloaden nadat u bent ingeschreven en de module is opengesteld.

Resultaat

Na het verwerken van de gegevens worden de resultaten beschikbaar gesteld in een op uw organisatie op maat gemaakte online rapportage.
Hier heeft u inzage in uw eigen resultaten en die van de sector. Daarnaast kunt u zich spiegelen aan vergelijkbare organisaties (deze organisaties worden niet herleidbaar weergegeven). Naast de online rapportage ontvangt u de belangrijkste resultaten ook in een PDF rapport.

ActiZ organiseert ook een bijeenkomst waar een algemeen overzicht van de resultaten gepresenteerd wordt. Als u deelnemer bent van Kijk op Mijn Wijkverpleging ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

De resultaten zijn en blijven enkel beschikbaar voor de deelnemers aan Kijk op Mijn Wijkverpleging

Aanmelding deelname

U kunt uw organisatie vanaf 1 maart 2020 aanmelden voor deelname via https://mijn-kijkopdata.actiz.nl.
De kracht van deze module ligt in het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe meer data we kunnen verzamelen en des te groter het vergelijkingsmateriaal.

We hopen dan ook op een grote deelname.

Aanmelding informatiebijeenkomst

Ter ondersteuning organiseren wij een informatiebijeenkomst op:

dinsdag 17 maart van 14.00 tot 16.00 uur bij ActiZ in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht welke gegevens wij van u verwachten en hoe het aanleverproces verloopt.

Deze informatie wordt ook digitaal beschikbaar gesteld op de website van ActiZ

U kunt zich hier aanmelden voor de informatiebijeenkomst

Investering vanuit deelnemers

Deelname aan Kijk op Mijn Wijkverpleging wordt dit jaar volledig bekostigd uit de begroting van ActiZ Kijk op Data. Mocht het aantal deelnemers echter zo groot worden dat de kosten niet volledig uit de begroting voldaan kunnen worden, dan kan ActiZ u om een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eventuele eigen bijdrage wordt bekend gemaakt na sluiting van de inschrijving. Zo weet u dus van tevoren of er eventuele kosten dienen te worden voldaan (indien u dat wenst kunt u dan ook afzien van deelname).

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over Kijk op Mijn Wijkverpleging kunt u contact opnemen met kijkopdata@actiz.nl.

Voor vragen over het inloggen of aanmelden via https://mijn-kijkopdata.actiz.nl kunt u contact opnemen met help-kod@actiz.nl.

Dharma Behari

Laatste nieuws