13 februari 2020Financiering, Zorg

Declaraties gedragswetenschapper tijdelijke subsidieregeling

Binnen de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen) is een gedeelte van de prestatie (S329) van de gedragswetenschapper indicatievrij.

Fout in koppeltabel

Mogelijk worden, door een fout in de koppeltabel, de declaraties zonder geldige CIZ indicatie afgekeurd in het systeem. Begin maart wordt een nieuwe release gepubliceerd waarin dit wordt gewijzigd.

Declareren zonder indicatie

Dit betekent dat met ingang van 1 april de S329 zonder indicatie kan worden gedeclareerd. Deze wijziging gaat in met terugwerkende kracht, dus ook declaraties uit de eerste 3 maanden kunnen dan alsnog zonder indicatie worden ingediend bij het zorgkantoor. ActiZ raadt u aan te wachten met declareren tot 1 april om automatische afwijzingen te voorkomen.

anne lee edens

Laatste nieuws