14 januari 2020Informatisering, VVT Nieuws

Workshop 'Nieuw Ontwerp ECD' 19 februari 2020

VGN en ActiZ hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet een programma van eisen, het is een beschrijving van de grondbeginselen, de principes voor de werking en het ontwerp van een professionele omgeving. Graag praten we u bij op 19 februari 2020 op de Oudlaan 4 te Utrecht over het document en bijbehorende handreikingen.

Professionele omgeving

Met een professionele omgeving richten we ons op de kern van wat zorgaanbieders nu veelal gebruiken als Elektronisch Client Dossier (ECD). Met professionele omgeving bedoelen we een digitale werkplek waar onder andere ruimte is om gegevens over de zorg voor de client vast te leggen en waar ook ruimte is voor professionele richtlijnen en werkprotocollen van de zorgorganisatie. De professionele omgeving gaat over de inhoud van de zorg en ondersteuning, op basis van professionele richtlijnen en protocollen.

Vijf basisprincipes

De professionele omgeving zou moeten voldoen aan vijf basisprincipes:

  • Eenvoudig (= gebruiksvriendelijk)
  • Slim (= met beslisondersteuning, bijvoorbeeld op basis van algoritmen)
  • Professioneel (= ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het methodisch werken)
  • Open (= nationale en/of internationale standaarden)
  • Interoperabel (= te koppelen op basis van open standaarden aan andere systemen om uitwisseling van gegevens te ondersteunen)

Meer informatie en aanmelden 

Laatste nieuws