14 januari 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Samenwerken aan een veilige zorgrelatie in de verpleeghuissector

Doe mee met ons onderzoek!

Wij nodigen verpleeghuisorganisaties uit om deel te nemen aan een stageonderzoek over grensoverschrijdend gedrag en mishandeling, toegespitst op de veilige zorgrelatie.

Waarom dit onderzoek?

Een veilige zorgrelatie in de ouderenzorg is belangrijk.  ActiZ wil graag meer zicht op hoe men in verpleeghuizen omgaat met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door medewerkers en wat men nodig heeft om optimaal te werken aan een veilige zorgrelatie.

Welke deelnemers zoeken wij?

Aandachtfunctionarissen ouderenmishandeling of iemand anders die over de veilige zorgrelatie gaat binnen jullie organisaties.

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij:

 • een enquête invullen die naar hen opgestuurd zal worden, en deze terugsturen.

Enkelen van hen vragen wij vervolgens om:

 • één uur vrij te maken voor een interview
 • deel te nemen aan de brainstormsessie op 18 februari 2020 van 9.00 uur tot 12.00 uur bij ActiZ, Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht in vergaderzaal 473.

Wat gaan wij precies doen en wanneer?

 • Kwantitatief onderzoek in januari 2020 & februari 2020:
  Met behulp van enquêtes willen wij onderzoeken in hoeverre de verpleeghuisorganisaties werken aan bewustwording, voorkomen en aanpak van grensoverschrijdende gedrag en mishandeling binnen de zorgrelatie.
 • Kwalitatief onderzoek in januari 2020 & februari 2020:
  Door middel van interviews willen wij praktijkvoorbeelden achterhalen en welke ondersteuningsbehoeftes de verpleeghuisorganisaties op dit moment hebben bij de bewustwording, het voorkomen en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling binnen de zorgrelatie. Tevens willen wij in kaart brengen wat de verpleeghuisorganisaties daarbij verwachten van ActiZ.
 • Brainstormsessie op 18 februari 2020:
  Tijdens de brainstormsessie zullen wij met elkaar in gesprek gaan over hoe wij het samen beter kunnen doen. Door bijvoorbeeld in te zoomen op praktijkvoorbeelden en te inventariseren wat er nog nodig is en welke rol ActiZ hierbij kan spelen. Verder zijn wij in contact met een interessante spreker. Later hoort u hier meer over. Natuurlijk sluiten wij de brainstormsessie met een heerlijke lunch. 

Terugkoppeling van de resultaten 

Eind maart zal een stagerapport gepresenteerd worden met de resultaten van het stageonderzoek. De deelnemers zullen het rapport persoonlijk ontvangen en daarnaast zal het rapport op de website van ActiZ te vinden zijn. 

Wie leidt het onderzoek?

Het onderzoek wordt geleid door Jeannette Iradukunda, een stagiaire binnen de kerngroep Wonen & Zorg. Zij is een student van de opleiding Management in de Zorg aan de hogeschool Utrecht.

Enthousiast? Vragen?

Als uw organisatie geïnteresseerd is in deelname aan het onderzoek, stuur dan het e-mailadres en telefoonnummer van uw aandachtfunctionaris ouderenmishandeling naar: j.iradukunda@actiz.nl.

Voor vragen over het onderzoek kunt u mij ook mobiel bereiken op 06-33367620.

 

1-DSC_0443-001
A

Veronique Tubée

Laatste nieuws