13 februari 2020VVT Nieuws, Zorg

Oproep Onderzoek contractering gzsp

De zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde aan cliënten thuis ('geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen') valt per 1 januari 2020 onder de Zorgverzekeringswet. De NZa voert in opdracht van VWS een onderzoek (quickscan) uit om het inkoop- en contracteringsproces in kaart te brengen.

Enquête zorgaanbieders

Onderdeel van de quickscan is de enquête voor zorgaanbieders. Bent u verantwoordelijk voor het sluiten van contracten voor zorg in het kader van de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'? Vul dan de enquête in. U heeft tot 16 februari de tijd om de enquête in te vullen.

Resultaten

De resultaten van de quickscan worden gepubliceerd in een openbare rapportage. De publicatie hiervan is naar verwachting eind mei 2020.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Laatste nieuws