06 februari 2020Informatisering, VVT Nieuws

Masterclass: Maak uw organisatie verder klaar voor zorgtechnologie

Hoe staat het met het gebruik van zorgtechnologie in uw organisatie? Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging. Dit blijkt uit een onderzoek in 2019 naar de toepassing van zorgtechnologie in verpleeghuizen en bij  zorg thuis. ActiZ heeft daarom ter ondersteuning van haar leden eind 2019 in samenwerking met Jester Strategy een QuickScan zorgtechnologie ontwikkeld. 

Hoe staat het met het gebruik van zorgtechnologie in uw organisatie? Iedereen past zorgtechnologie toe, maar opschalen is vaak een uitdaging. Dit blijkt uit een onderzoek in 2019 naar de toepassing van zorgtechnologie in verpleeghuizen en bij  zorg thuis. ActiZ heeft daarom ter ondersteuning van haar leden eind 2019 in samenwerking met Jester Strategy een QuickScan zorgtechnologie ontwikkeld. 

De ActiZ QuickScan Zorgtechnologie geeft een beeld van de inzet van zorgtechnologie binnen uw organisatie en een score op de negen succesfactoren van zorgtechnologie: gedeelde waarden, strategie, organisatiestructuur, systemen, medewerkers, leiderschap en houding.   

Mede door de positieve ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met het gebruik van deze ‘ActiZ QuickScan Zorgtechnologie’ en de actualiteit van het onderwerp biedt ActiZ in maart op drie locaties een masterclass aan om de brede inzichten uit de verkenning samen te brengen met de concrete uitkomsten uit de QuickScan uit uw eigen organisatie.  

Programma 

In de masterclass worden de inzichten uit het onderzoek in 2019 op een aantrekkelijke en interactieve wijze gepresenteerd. En wordt de door u vooraf ingevulde QuickScan Zorgtechnologie gebruikt om de aansluiting bij uw individuele situatie te borgen, en vindt onderlinge uitwisseling en bespreking tussen de deelnemende zorgorganisaties plaats.  

Wat kunt u verwachten 

De masterclasses dient een dubbel doel. U wordt bijgepraat over de actuele inzichten die het onderzoek naar de inzet van technologie heeft opgeleverd. Daarnaast biedt de uitkomst van de door u ingevulde QuickScan Zorgtechnologie een kans om concrete vraagstukken en uitdagingen waar u in de praktijk tegenaan loopt op maat te behandelen. 

Voor wie?  

De masterclass duurt één dagdeel. Hij is bedoeld voor bestuurders/beslissers, directeuren, projectleiders en innovatiemanagers. 

Aanmelden  

U kunt zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden via onderstaande links. De bijeenkomst in Utrecht is reeds volgeboekt.  

Ik meld mij aan voor de masterclass Quickscan Zorgtechnologie op: 

Laatste nieuws