28 januari 2020Informatisering, VVT Nieuws

Enquête administratieve lasten sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Niemand wil onnodige administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog.

Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk een enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten.

Doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten terug te dringen. De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met een data-analyse van het landelijke berichtenverkeer om conclusies te kunnen trekken over het functioneren van het totale proces van contracteren tot declareren.

Meerdere invullers per zorgorganisatie

We willen u vragen om deze enquête in te vullen en door te sturen naar collega’s. We hopen dat veel mensen binnen uw zorgorganisatie, met verschillende functies die te maken hebben met de uitvoering en administratie van de WMO, deze enquête in zullen vullen.

De vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag.
De enquête staat open tot 20 februari.

 

Ga direct naar de enquête

Terugkoppeling

De terugkoppeling van de resultaten vindt medio april/mei plaats, onder andere via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein: www.i-sociaaldomein.nl.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders en heeft als opdracht het structureel verminderen van de vermijdbare administratieve lasten. De brancheorganisaties zorg (ActiZ, VGN, Valente, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland), het ministerie van VWS en de VNG zijn gezamenlijk opdrachtgever van het ketenbureau i-Sociaal Domein. De enquête wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg, een adviesbureau dat veel ervaring heeft met het doen van onderzoek in de sector.

Vragen?

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein beschikt over regioadviseurs die uw organisatie kunnen ondersteunen bij het oplossen van knelpunten op het gebied van administratieve lasten.

U kunt met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Laatste nieuws