16 januari 2020VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels 2020 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'

De beleidsregels voor de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' en tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020 zijn gepubliceerd.

 

Gefaseerde overheveling

Vanaf dit jaar is er sprake van een gefaseerde overheveling  van de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'. De zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet, de overige prestaties (gedragswetenschapper, paramedici en dagbehandeling) zitten nog in de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

Beleidsregel zorg specialist ouderengeneeskunde

De beleidsregel en de tarieven voor de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' 2020 voor wat betreft de zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde zijn gepubliceerd op de website van de NZa.

Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

De zorg geleverd door de gedragswetenschapper, paramedici en de prestatie voor dagbehandeling staan nog in de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. De beleidsregel kunt u vinden op de website van het CIZ.

Eigen betaaltitel gedragswetenschapper

In tegenstelling tot voorgaande kan de gedragswetenschapper alleen tijd schrijven onder de tijdelijke subsidieregeling (prestatiecode S329). Wanneer de specialist ouderengeneeskunde (of een arts voor verstandelijk gehandicapten) een gedragsdeskundige inschakelt voor functionele diagnostiek is er geen indicatie van het CIZ nodig. Er is ook geen indicatie van het CIZ nodig als een huisarts of een medisch specialist een gedragsdeskundige inschakelt voor functionele diagnostiek in het kader van de behandeling van niet aangeboren hersenletsel. In alle andere gevallen moet er wel een CIZ indicatie worden aangevraagd.

anne lee edens

Laatste nieuws