10 december 2019Informatisering, VVT Nieuws

Klankbordgroep Informatiebeleid: Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Informatiemanagers, ICT-managers, zorgmanagers en -directeuren, bestuurders, zorgprofessionals met een taak in (CNIO’s) of belangstelling voor informatiebeleid zijn welkom in de Klankbordgroep Informatiebeleid. De Klankbordgroep komt 4 maal per jaar een dagdeel bij elkaar in Utrecht om informatiebeleid te bespreken: wat komt er op de zorgorganisaties af en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen.  

In 2019 is de Klankbordgroep I-beleid vier maal bij elkaar geweest. Deelnemers komen uit het hele land. Besproken onderwerpen:  

  • de Wet Digitale Overheid (DigiD en toestaan particuliere identificatiemiddelen wordt ook voor zorgorganisaties verplicht in 2020 – dit vraagt actie van zorgorganisaties) 
  • Subsidieregeling Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling voor de Care ‘ InZicht 
  • Informatieveiligheid: Toetsingskader IGJ en NEN7510, 12, 13 
  • Wat is een PGO, wat is MedMij, wat doet het Informatieberaad Zorg en hoe raakt dat de zorgorganisaties in de VVT? 
  • Nieuw Ontwerp ECD: de Professionele Omgeving 

In 2020 bespreken we het vervolg op deze thema’s: de ontwikkelingen op gebied van de informatievoorziening zijn enorm de komende jaren en vragen veel van ons allemaal. De visie Digitaal Denken en Doen vormt de basis waarop wij (zorgorganisaties en bureau van ActiZ) vorm geven aan de digitalisering van de sector. 

Heeft u belangstelling? Meld u aan bij Annemiek Mulder (data zijn gepland), beleidsadviseur ActiZ  a.mulder@actiz.nl  

 

Annemiek Mulder

Laatste nieuws