nieuws

05 november 2019VVT Nieuws, Zorg

‘Terminaliteitsverklaring’ veelal niet meer nodig

Bij verschillende zorgleveringsvormen voor zorg in de palliatief terminale fase is het niet meer nodig om de ‘terminaliteitsverklaring’ te gebruiken.

Voorheen werd deze verklaring voor de zorg in de laatste levensfase gebruikt om de passende (palliatieve-) zorg te mogen bieden. De terminaliteitsverklaring geeft aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. Deze verklaring moest altijd door de behandelend arts worden ingevuld en afgegeven. De verklaring zorgde voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het formeel vaststellen als patiëntonvriendelijk wordt ervaren en voor veel onnodige administratie zorgt.
Zorgverzekeraars hebben (in het kader van ‘ont-regel de zorg’) afgesproken dat de terminaliteitsverklaring in deze situaties niet meer standaard wordt opgevraagd.

De terminaliteitsverklaring blijft voorlopig wel nodig bij het aanvragen van een Zvw-PGB en Wlz-PGB! Voor alle overige leveringsvormen wordt voor de verantwoording nu aangesloten bij de daarbij nu gebruikelijke gang van zaken; doorgaans dus door afdoende onderbouwing in het zorg(leef)plan.

Voor details over wat er nu zonder de terminaliteitsverklaring van zorgprofessionals (en organisaties) wordt verwacht zie dit nieuwsbericht op de ORDZ-site.

ActiZ juicht iedere ont-bureaucratisering toe. We hopen dat dit in de nieuwe praktijk inderdaad helpt; maar horen het graag als dit onbedoeld leidt tot meer werk en verantwoording door hogere eisen en extra onderbouwing in de zorgplannen.

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws