nieuws

Met liefde en plezier_2
08 november 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Meer zorgzaamheid: mantelzorg faciliteren

ActiZ deelt conclusies onderzoek mantelzorg

De zorg voor ouderen en chronisch zieken staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dat bevestigt het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Uit de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’ blijkt dat er minder mensen zijn die mantelzorg kunnen bieden en er relatief meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen is. ActiZ pleit er voor om mantelzorg breder te zien dan alleen naasten en familie, bijvoorbeeld door de rol van jongeren en vitale ouderen te verkennen. Daarnaast kunnen vernieuwende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis helpen om informele zorg te stimuleren en te faciliteren.

Mantelzorg en medewerkers samen voor goede zorg

Maar liefst 90% van de professionele zorg voor ouderen en chronisch zieken wordt geboden door leden van ActiZ. Recent liet ActiZ onderzoek doen naar de toekomst van de ouderenzorg. Mantelzorgers zijn belangrijk om de zorg voor ouderen en chronisch zieken goed te kunnen organiseren. “Er komen steeds meer zelfstandig wonende ouderen in Nederland. De traditionele groep van mensen tussen 50 en 65 jaar die mantelzorg verricht, wordt kleiner en ouder. De vraag is of alleen mantelzorgers voor ouderen moeten zorgen, of dat ook anderen een rol hebben?” stelt Ageeth Ouwehand, bestuurder van zorgorganisatie Beweging 3.0 en lid van de ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel. “Het vergt beleid om mensen die bereid zijn om ondersteuning te bieden en kwetsbare ouderen met elkaar te matchen.”

We plannen tegenwoordig alles in het leven, maar niet hoe onze oude dag eruit komt zien als je het niet meer allemaal zelf redt

Nationaal gesprek toekomst ouderenzorg

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg kan wat ActiZ betreft niet los gezien worden van de waardevolle inzet van mantelzorgers en andere naasten. ActiZ-voorzitter Henk Kamp deed in een interview eerder de oproep tot een meer zorgzame samenleving. Ageeth Ouwehand sluit daarbij aan: “We moeten zoeken naar manieren om mantelzorg en ondersteuning door naasten meer mogelijk en aantrekkelijk te maken”. Het rapport van het SCP en PBL naar mantelzorgers onderstreept de urgentie voor een nationaal gesprek over de toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. “Wat zijn verwachtingen van mensen en hoe spelen ze daar tijdig op in?” vraagt Ageeth Ouwehand zich af. “We plannen tegenwoordig alles in het leven, maar niet hoe onze oude dag eruit komt zien als je het niet meer allemaal zelf redt.”

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws