18 november 2019VVT Nieuws, Zorg

'Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' per 2020

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen -voorheen ook wel extramurale behandeling of aanvullende geneeskundige zorg genoemd- is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen valt voor cliënten zonder Wlz-indicatie nu nog onder de subsidieregeling extramurale behandeling. De aangepaste tijdelijke subsidieregeling 2020 is onlangs gepubliceerd.

Wijzigingen tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020

Per 2020 worden de monodisciplinaire prestaties van de specialist ouderengeneeskunde (en arts verstandelijk gehandicapten) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De overige prestaties (dagbehandeling en de individuele behandeling van gedragswetenschappers en paramedici) blijven voor 2020 in de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling die door de gefaseerde overheveling  op onderdelen is gewijzigd.

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde kan ingezet worden op verzoek van de huisarts. Omdat de zorg per 2020 uit de Zorgverzekeringswet wordt gefinancierd, moet deze zorg per zorgverzekeraar worden ingekocht. Zie ook ons eerdere bericht over de consequenties van de overheveling 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'.

Gedragswetenschapper

Voor de inzet van de gedragswetenschapper vanuit de subsidieregeling is een indicatie van het CIZ noodzakelijk. Tenzij het gaat om functionele diagnostiek ingeroepen via de specialist ouderengeneeskunde óf huisarts/ medisch specialist in het kader van de behandeling van niet aangeboren hersenletsel. Door het vervallen van het indicatievereiste voor deze functionele diagnostiek wordt mogelijk gemaakt dat de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicapten, de huisarts of de medisch specialist snel kan beschikken over de bevindingen van de gedragswetenschapper. Er hoeft niet gewacht te worden op een indicatie van het CIZ. De inzet van de gedragswetenschapper wordt via de tijdelijke subsidieregeling ingekocht en gedeclareerd via het zorgkantoor (prestaties zorgkantoor).

Prestatiebeschrijvingen en tarieven tijdelijke subsidieregeling

De prestaties in de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling komen overeen met de prestaties van het modulair pakket thuis, zoals die gelden voor cliënten met een Wlz-indicatie. U vindt deze prestaties in de Beleidsregel BR/REG-20123 Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa.). De (vaste) tarieven van de Tijdelijke subsidieregeling zijn aangepast aan de maximum beleidsregelwaarden van de NZa zoals deze voor de betreffende prestaties in 2020 voor de Wlz gelden.

 

anne lee edens

Laatste nieuws