nieuws

03 oktober 2019Informatisering, VVT Nieuws

Veertien subsidieaanvragen SET gehonoreerd

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is volop in beweging. Tijdens de derde en vierde commissievergaderingen op 16 en 20 september 2019 zijn 14 subsidieaanvragen gehonoreerd, met ambitieuze plannen gericht op kwetsbare ouderen. Verder heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een wijziging in de SET doorgevoerd.

ActiZ en VitaValley organiseren op 25 november aanstaande een inspiratiebijeenkomst over SET.

Kwetsbare ouderen

Uit de veertien gehonoreerde aanvragen blijkt dat innovatieclusters ambitieuze plannen hebben om e-health op te schalen in het zorgaanbod aan met name kwetsbare ouderen:

  • Zo werkt Stichting Amaris Zorggroep samen met Zilveren Kruis aan het opschalen van beeldzorgondersteuning aan ouderen in de regio’s Gooi & Vechtstreek en Eemland.
  • Heeft Zorggroep GKT in de regio Noord- en Midden Limburg de ambitie om in samenspraak met mantelzorgers en cliënten, waaronder ouderen met een lichte vorm van dementie, ondersteuning te bieden met zorgrobot Tessa.
  • Kan Stichting Wilgaerden samen met VGZ vooruit in de regio Noord Holland met het ontwikkelen van een platform waarmee een zelfstandig wonende oudere met één druk op de knop in contact komt met de zorg.  E-health bevordert zo het gevoel van veiligheid en zorgt ervoor dat de oudere regie heeft en thuis kan blijven wonen.
  • En kan Stichting verbinden-met-zorg met name in de regio Rotterdam, ouderen met complexe zorg en zorgprofessionals in toenemende mate ondersteunen met hun e-health applicatie in de vorm van een persoonlijke digitale assistent.

Aanpassing regeling na reacties uit veld

In de SET is bepaald dat de kosten van aanschaf of lease van de e-health toepassing subsidiabel zijn, voor zover deze kosten niet hoger zijn dan 20% van de totale subsidiabele kosten. Tot nu toe werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen kosten van de hardware (wel subsidiabel) en de kosten van bijbehorende diensten, zoals installatie, service en licenties/abonnementskosten voor het platform waarop de toepassing draait (niet subsidiabel). In de praktijk zijn deze kosten echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na verschillende reacties uit het veld, is dit aangepast en zijn beiden onderdelen subsidiabel. Voor de volledige wijziging, zie bericht in de Staatscourant.

SET-up

Op donderdag 19 september kwamen de eerste vijf gehonoreerde innovatieclusters bijeen. Hiermee is ook het ondersteuningsprogramma SET-up van de Stimuleringsregeling E-health Thuis officieel van start. Op de website van VitaValley vindt u het verslag.

Aan de slag met SET: bijeenkomst bij ActiZ

ActiZ hoort vanuit haar achterban geregeld geluiden dat de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) complex is en dat niet alle partijen goed weten wat nu precies belangrijk is voor het schrijven van een aanvraag.  ActiZ organiseert daarom in samenwerking met VitaValley een inspiratiesessie m.b.t. de SET op maandag 25 november 2019 van 14-16.30. Hierbij zullen reeds gehonoreerde zorgorganisaties hun ervaringen met u delen. U ontvangt zeer binnenkort meer informatie over deze bijeenkomst.

Dit najaar organiseert ook ZonMw nog twee regionale SET informatiebijeenkomsten, in Noord-Brabant en Zeeland. Details hiervoor worden binnenkort gepubliceerd op de website www.zonMw.nl/set

Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan van RVO uw plan kort toe te lichten. RVO.nl toetst samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, denken RVO-adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

 

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws