nieuws

31 oktober 2019Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe afspraken over bekostiging coördinatiefunctie eerstelijnsverblijf

Eind vorige week is het gelukt om voor 2020 af te spreken dat alle coördinatiefuncties worden gefinancierd op basis van de eerder gecommuniceerde ‘minimale dataset’. ActiZ heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor gedegen financiering van deze belangrijke coördinatiefuncties, mede in het kader van het werken aan de juiste zorg op de juiste plek.

Stappenplan

De nieuwe wijze van financieren moet voor 2020 nog wel per verzekeraar geregeld worden waarbij is uitgesproken dat deze op een transparante wijze moet plaatsvinden. Bovenstaande afspraken zijn met Zorgverzekeraars Nederland uitgewerkt in een stappenplan.

Regionaal

Regionaal kan de verdere vorm en inhoud worden ingevuld. Afgesproken is dat de ‘preferente’ verzekeraar in de WLZ-regio afspraken maakt met de coördinatiefunctie over inhoud en budget (op basis van reële kosten).

Meldingsprocedure

Deze werkwijze kan in de praktijk complex kan zijn, daarom is een wederzijdse meldingsprocedure afgesproken voor het geval, ondanks alle goede intenties, geen overeenstemming bereikt wordt.

Eigen betaaltitel

Vanaf heden is het mogelijk om de coördinatiefunctie te bekostigen via een eigen betaaltitel. ActiZ maakt zich al langer hard voor een passende bekostiging van de coördinatiefuncties en ziet deze mogelijkheid als een stap in de goede richting.

2021

Voor 2021 wordt de mogelijkheid verkend om volledige lumpsumfinanciering (met één verzekeraar voor alle ELV-coördinatiecliënten) af te spreken. Dat is nu nog onmogelijk vanwege beperkingen in de wet -en regelgeving.

 

anne lee edens
Kelly Schroeder

Laatste nieuws