nieuws

31 oktober 2019Informatisering, VVT Nieuws

ActiZ Zorgmatch geactualiseerd!

Openbare data overzichtelijk samenbrengen zodat het informatie wordt

Met ActiZ Zorgmatch kunnen onze leden hun organisatie vergelijken met organisaties van andere ActiZ-leden die qua type zorg, omvang en stedelijkheid vergelijkbaar zijn. Vergelijking is mogelijk op indicatoren over medewerkers, cliënten en bedrijfsvoering. De gegevens hiervoor komen uit openbare bronnen, waaronder de Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording. De gegevens over het verslagjaar 2018 zijn nu verwerkt in de ActiZ Zorgmatch.

Bent u nog niet bekend met de ActiZ Zorgmatch, onderdeel van de ActiZ Benchmark Zorg, lees dan hier meer.

ActiZ werkt samen met leden aan de opvolger van de ActiZ Benchmark Zorg. Op de ALV van 20 november zal het nieuwe ActiZ-platform voor het ontsluiten van relevante, feitelijke informatie voor onze leden gereed zijn en worden gepresenteerd!

Harold Beumer

Laatste nieuws