nieuws

24 oktober 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Publicatie handboeken kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019

De kwaliteitsindicatoren 2019 voor verpleeghuiszorg zijn goedgekeurd door het Zorginstituut NederlandIn de handboeken ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ en ‘Handboek indicatoren personeelssamenstelling’ van ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso worden de indicatoren beschreven en de meetinstructies nader toegelicht.

Aanleveren van de kwaliteitsindicatoren én de kernfactoren personeelssamenstelling vindt plaats in de periode van 6 januari t/m juni 2020 in een portal van gegevensmakelaar Desan. Als zorgorganisatie ontvangt u eind oktober 2019 een brief van het Zorginstituut met het verzoek om gegevens aan te leveren en met informatie over de verdere procedure.

Klik hier voor meer informatie over het aanleveren en meten van de kwaliteitsindicatoren en de kernfactoren personeelssamenstelling voor verslagjaar 2019.

Christa Ooms

Laatste nieuws