nieuws

12 september 2019VVT Nieuws

Onderzoek toont aan: korten op subsidie praktijkleren kost overheid meer dan het oplevert

Ongeveer 1/3 van de ruim 120.000 BBL-studenten volgt een opleiding richting zorg en welzijn. De BBL-opleiding kenmerkt zich door de grote praktijkcomponent (werken en leren) die al van oudsher in het DNA van zorgorganisaties zit. Deze leerweg is voor zorgorganisaties van essentieel belang om in de grote personeelsbehoefte te kunnen voorzien. De regeling praktijkleren is, als tegemoetkoming in de kosten voor het opleiden van MBO-studenten via de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), cruciaal voor zorgorganisaties. Vorig jaar stond deze regeling ineens ter discussie.

Uit onderzoek blijkt nu dat de overheid zichzelf flink in de vingers snijdt als deze regeling geschrapt zou worden. “Hiermee tonen we openlijk voor eens en altijd aan dat er niet moet worden gekort op de regeling, maar dat er juist geld bij moet”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

SEO heeft, in opdracht van MKB-Nederland, VNO-NCW en twintig branches waaronder ActiZ, onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van de BBL. Het onderzoek laat zien dat alle betrokken partijen (werkgever, BBL-student, onderwijs en overheid) profiteren van de BBL, die bestaat uit 1 dag school en4 dagen in de beroepspraktijk). In totaal heeft de BBL een jaarlijkse meerwaarde van maar liefst € 1,4 miljard en € 962 miljoen hiervan komt terecht bij de overheid. Dit ondanks de € 194 miljoen die ze jaarlijks uittrekt voor de subsidieregeling praktijkleren. Bedrijven en daarmee ook zorgorganisaties profiteren eveneens van de BBL, maar hebben ook aanzienlijke kosten. Gemiddeld kost een BBL-student € 13.000 per jaar; het subsidiebedrag bedraagt circa € 2.500.

Vast bedrag
MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de BBL kiest. Door de groei van het aantal studenten krijgen werkgevers namelijk minder subsidie per student. “Stel een vast bedrag van € 2.700 per student vast. Dat geeft meer zekerheid en vertrouwen”, stelt MKB-Nederland voor. Ook hiermee zal de overheid nog altijd spekkoper zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van vno-ncw

Rapport maatschappelijke kosten en baten BBL

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Devie Rusch

Laatste nieuws