nieuws

14 augustus 2019Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Inkoopbeleid gzsp samengevat

De diverse zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor de ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ (gzsp) bekend gemaakt. ActiZ heeft de belangrijkste zaken voor u samen gevat.

Samenvatting inkoopbeleid

Per 1 januari 2020 kan de zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (en de arts verstandelijk gehandicapten) gedeclareerd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De diverse zorgverzekeraars hebben onlangs hun inkoopbeleid gepubliceerd, wij hebben deze voor u samengevat.

Opvallend

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, Menzis en DSW geven aan dat zorgaanbieders die deze zorg in 2019 leveren in aanmerking komen voor een contract. Voor zorgverzekeraars ONVZ, ENO en Zorg & Zekerheid geldt dat er geen contracten worden afgesloten. De GZSP zal door deze verzekeraars worden vergoed op basis van de aanspraken en voorwaarden die in de polisvoorwaarden voor 2020 zijn vastgelegd. Caresq heeft geen specifiek inkoopbeleid op zorgsoorten gepubliceerd.

Grotere zorgverzekeraars hebben aangegeven zelf contact op te nemen met zorgaanbieders voor een contract. Omdat deze zorg in 2020 voor het eerst wordt gecontracteerd vanuit de Zorgverzekeringswet, adviseren we u tijdig in contact te treden met uw verzekeraars.

AGB code

Om de geleverde zorg te kunnen leveren moet u een aantal stappen doorlopen. Eén van die stappen is dat u de AGB code van de specialist ouderengeneeskunde moet koppelen aan de AGB code van de instelling. Via dit bericht vindt u aanvullende informatie over de te nemen stappen rondom inkoop en declaratie.

anne lee edens

Laatste nieuws