nieuws

28 augustus 2019VVT Nieuws

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database

In september 2019 vond de workshop Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn praktijkervaringen, samenwerkingen tussen zorg, brandweer en toezichthouders en de opbrengsten van het programma De Zorg Brandveilig besproken.

Omdat er in de zorg specifieke risico’s zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, en bewoners, is het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving geen garantie voor voldoende brandveiligheid. Daarom is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief.

Sinds 2014 stimuleert het programma De Zorg Brandveilig het risicogestuurd denken en handelen. Hierbij kunt u denken aan risicoprofielen voor bewoners, voorlichtingsmaterialen maar ook innovatieve instrumenten als virtual reality trainingen en online applicatie BrandWijzer. BrandWijzer helpt om integraal risico’s in te schatten en af te wegen tegen de samenhang en impact van de genomen maatregelen en voorzieningen.

Tijdens een Webinar van de Zorg Brandveilig werd besproken wat een risicogestuurde aanpak betekent en hoe u dit in uw organisatie kunt doorvoeren. Deze Webinar met verschillende brandveiligheidsexperts is online terug te kijken. Dit is zeer interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid in de zorg, zoals bestuurders, veiligheidscoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, locatieverantwoordelijken, arbocoördinatoren en zorgmanagers.

Paulfoto

Laatste nieuws