nieuws

03 juli 2019Informatisering, VVT Nieuws, Wonen

Nza: Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

De NZa zet in de Wegwijzer alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor digitale zorg en ondersteuning in 2020 op een rij voor de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, zodat die meegenomen kunnen worden in het zorginkoopproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren.

De Wegwijzer geeft veldpartijen voorbeelden, duidelijkheid en een meer integraal overzicht hoe de digitale ontwikkelingen doorwerken in de bekostigingsregels voor de zorg en ondersteuning. De Wegwijzer is inhoudelijk sterk verbonden met lopende initiatieven en programma’s van het ministerie van VWS zoals de Juiste zorg op de juiste plek, preventie, de laatste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische gegevensuitwisseling, het stimuleren van thuiszorgtechnologie en het opschalen van goede voorbeelden.

Update

Voor 2020 zijn in de Wegwijzer de volgende ontwikkelingen en nieuwe items verwerkt:

  • Voor de wijkverpleging is de regel voor de aanvullende vergoeding voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. 
  • In de medisch-specialistische zorg is per 2020 een nieuwe zorgprestatie ingevoerd die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt.
  • Ook zijn er 2 nieuwe hoofdstukken toegevoegd aan de Wegwijzer over preventie en hulpmiddelen en zijn er accenten in de Wegwijzer gelegd op zelfzorg, zelfmanagement en ondersteuning.
1-DSC_0443

Laatste nieuws