nieuws

01 juli 2019Financiering, VVT Nieuws

Gefaseerde uitrol versnelde indicatiestelling van start

Tussen juli en november 2019 implementeert het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gefaseerd de nieuwe werkwijze voor versnelling van de indicatiestelling. Het streven is binnen zeven werkdagen een indicatiebesluit af te geven.

Versnelling indicatieproces

Het CIZ zet in op versnelling van het indicatieproces. Het gaat om Wlz-aanvragen, Bopz-toetsingen en aanvragen voor subsidieregelingen zoals extramurale behandeling. Het CIZ streeft ernaar om binnen (netto) zeven werkdagen een indicatiebesluit af te geven voor aanvragen die zijn ingediend door zorgaanbieders via het aanmeldsysteem Portero. Deze nieuwe werkwijze wordt landelijk vanaf juli 2019 uitgerold. Binnenkort verschijnt op de CIZ-site informatie in welk (postcode)gebied het CIZ start met de versnelde werkwijze.
Het is voor het CIZ en voor zorgaanbieders een nieuwe manier van werken. Daarom verwacht het CIZ dat de afhandeling binnen (netto) zeven werkdagen wellicht nog niet overal meteen wordt gehaald.

Volledige aanvraag voorwaardelijk

Voor het versneld afgeven van een indicatiebesluit is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder de aanvraag compleet indient in het aanvraagsysteem Portero. Het CIZ geeft aan dat het om dezelfde informatie gaat die de zorgaanbieder nu ook aanlevert. Het CIZ heeft een handreiking opgesteld voor het compleet aanleveren van aanvragen en veelgestelde vragen van een antwoord voorzien. Indien toch informatie wordt gemist neemt het CIZ direct contact op met de aanmelder om zo min mogelijk tijd te verliezen.

Signalen

ActiZ blijft graag op de hoogte van ervaringen van zorgaanbieders bij de nieuwe versnelde werkwijze van de indicatiestelling. Als er opmerkelijke zaken zijn of anderszins, kunt u die doorgeven aan Herma Oosterom, e-mail h.oosterom@actiz.nl.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws