nieuws

01 juli 2019VVT Nieuws

Discussie over kwaliteit en stijgende zorgvraag komt los

Welke wedstrijd moeten verpleeghuisorganisaties spelen: die van verdere verbetering van kwaliteit of die van het opvangen van de stijgende vraag naar verpleeghuiszorg? Deze vraag stelde GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet tijdens het debat deze week over verpleeghuiszorg in de Tweede Kamer. Het antwoord van minister De Jonge was even helder als onduidelijk: allebei de wedstrijden moeten gespeeld worden, en zorgorganisaties moeten gefaciliteerd worden om beide te winnen.

Het debat ging over veel onderwerpen die te maken hebben met zowel het verbeteren van kwaliteit, als het inspelen op de groeiende vraag. Volgens Ellemeet mogen zorgorganisaties niet verantwoordelijk worden gemaakt voor de keuze welke wedstrijd gespeeld moet worden, dit is een politieke keuze. Ze kreeg hiervoor bijval van andere fracties. Minister De Jonge ziet ook dat de vraag naar verpleeghuiszorg stijgt en de arbeidsmarkt niet in diezelfde mate meebeweegt. Hij stuurt in september een brief aan de Tweede Kamer met informatie over capaciteit en wachttijden. Zowel PVV als 50Plus gaven aan dat het onderscheid bij wachttijd tussen ‘actief’ en ‘niet-actief’ in deze tijd achterhaald is. “Iedereen met een Wlz-indicatie voor het verpleeghuis is urgent”, stelde Fleur Agema terecht.

Niet-beïnvloedbare factoren

CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg en VVD-Kamerlid Sophie Hermans twijfelen over de invoering van niet-beïnvloedbare factoren en vroegen minister De Jonge om uitleg. De niet-beïnvloedbare factoren moeten een extra bijdrage worden op postcodeniveau voor zorgorganisaties in achterstandswijken om ziekteverzuim tegen te gaan. Hermans: “Waarom niet gewacht met deze maatregel tot de aanpassing van de nieuwe bekostiging voor de Wet langdurige zorg?”. Slootweg vroeg naar de werking en definiëring van de postcodes, hoe werkt dit met de vestiging van een hoofdkantoor of locaties? ActiZ is voorstander van integrale tarieven, met zo min mogelijk geldstromen. Dit houdt het stelsel eenvoudig en administratieve lasten beperkt. In het paper ter voorbereiding op het debat, gaf ActiZ dan ook aan dat de huidige bekostiging ook mogelijkheden biedt om zorgorganisaties met hoger ziekteverzuim te helpen en te streven naar toekomstbestendige bekostiging met kostendekkende, integrale tarieven.

Kwaliteitsbudget

“Als het gaat om de verbetering van kwaliteit, bieden de nieuwe afspraken over de inzet van het kwaliteitsbudget voor verpleeghuiszorg dan voldoende ruimte om te investeren in innovatie en techniek?”, wilden 50Plus, CDA en GroenLinks weten. De verdeling van 85% besteding aan medewerkers en 15% voor innovatie en techniek wordt op macroniveau losgelaten. ActiZ hoopt dan ook dat zorgkantoren de ruimte nemen om lokaal af te wijken. Kamerleden wezen de minister daarbij op de publicatie ‘Innovatie in het verpleeghuis’ van ActiZ, waarin voorbeelden staan van de techniek die kwaliteit van zorg verbetert en medewerkers ontlast. Investeringen hierin zijn volgens ActiZ noodzakelijk om zorg voor ouderen beschikbaar en betaalbaar te houden in de toekomst.

Het debat over verpleeghuiszorg is hier terug te kijken. Aanstaande donderdag hebben Kamerleden nog de mogelijkheid om moties in te dienen.  

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws