nieuws

30 juli 2019VVT Nieuws

Cliënten met een migratie-achtergrond, wat vraagt dat van de zorg?

In de toekomst heeft 1 op de 3 Nederlanders een migratieachtergrond. In de grote steden heeft op dit moment zelfs al meer dan de helft van de inwoners een niet-westerse achtergrond. Dat blijkt uit cijfers van het CBS uit 2018. Daar komt bij dat oudere migranten een 3 tot 4 keer grotere kans hebben op dementie dan ouderen van Nederlandse origine. Wat vraagt dat van de zorg?

Project Kleurrijke zorg van Vilans

Het project Kleurrijke zorg van Vilans onderzoekt hoe de langdurende zorg momenteel al op dit thema inspeelt en hoe dit kan verbeteren. Waardevolle kennis en informatie is in een kennisupdate samengebracht.

Lees hier een interview met Vilans-adviseur Jennie Mast.

Leidraad cultuurspecifieke zorg

De grotere kans op dementie in combinatie met een vaak slechtere financiële positie leidt tot armoede, eenzaamheid en een kortere levensduur. In dat kader heeft het Netwerk Organisaties Oudere Migranten (www.netwerknoom.nl) van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om, gestimuleerd door een aangenomen motie in de Tweede Kamer, een ‘leidraad cultuurspecifieke zorg’ te ontwikkelen. Deze leidraad wordt toegevoegd aan het programma Thuis in het verpleeghuis. Het streven is dat de leidraad zorgaanbieders meer in staat zal stellen voldoende en op een juiste wijze rekening te houden met cultuurspecifieke situaties.

Aan de leidraad wordt een toolkit toegevoegd met;

  • Een voorlichtingspakket ‘de belevingswereld van de oudere migrant. Met aandacht voor communicatie en bejegening, rituelen in de palliatieve fase, beleving van dementie, samenwerken met een grote familie en zingeving vanuit niet-westers perspectief.
  • Een catalogus met bestaand materiaal, waaronder een literatuurlijst, een overzicht van cultuurspecifieke huizen, thuiszorgorganisaties en de mogelijkheden voor dagopvang en dagbesteding.
  • Methodieken over hoe met oudere migranten in gesprek te komen en te blijven waardoor meer duurzame relaties kunnen ontstaan.

Aanvullende visie van ActiZ, verdieping van persoonsgerichte zorg

Kort samengevat kan gesteld worden dat de verschillen tussen ouderen met en zonder migratieachtergrond zich vooral manifesteren rond eten, hygiëne, gebedsrituelen, en de rol van de familie. Antilliaanse en Surinaamse ouderen hechten er bijvoorbeeld veel belang aan om dagelijks te douchen. Daarnaast willen migrantenbewoners over het algemeen meer variatie in de tijdstippen waarop wordt gegeten en missen zij vaak de mogelijkheid om ‘eigen’ eten te bereiden. Onderzoek laat verder zien dat oudere migranten behoefte hebben aan communicatie in de eigen taal en met mensen die afkomstig zijn uit dezelfde cultuur of de cultuur goed kennen.

Als we het in een breder perspectief plaatsen dan is te stellen dat persoonsgerichte zorg voor oudere migranten nóg meer verdieping in de ander vraagt dan ‘reguliere’ persoonsgerichte zorg. Gewoonweg omdat verschillen nu eenmaal meer handelingsverlegenheid oproepen. Cultuursensitieve of cultuurspecifieke zorg legt een vergrootglas op veranderbereidheid. Het gaat om het stimuleren van de echte motivatie om kwaliteit te leveren en om de uniekheid van de cliënt te weten, te voelen. Goed diversiteitsbeleid kan een vliegwiel zijn bij persoonsgerichte zorg.

ActiZ heeft 5 tot 10 jaar geleden een drietal diversiteitsprogramma’s uitgevoerd. In deze programma’s zijn onderzoeken gedaan, is veel materiaal ontwikkeld, cursussen zijn uitgezet, methodieken zijn uitgetest en aangepast, werkbezoeken zijn georganiseerd, kennis is gedeeld en goede voorbeelden zijn toegankelijk gemaakt.

Bent u geïnteresseerd in enkele reeds beschikbare materialen, klik hier.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws