nieuws

10 juli 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Huidige CAO VVT werkt na

De looptijd van de huidige CAO VVT is geëindigd, maar werkt juridisch nog na. Vakbonden en werkgevers zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. Het is de bedoeling dat de nieuwe cao voor medewerkers in de verpleging, verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 in werking treedt.

Meer tijd

Vakbonden en werkgevers hebben de afgelopen periode intensief gesproken over een nieuwe cao. Om tot een nieuwe cao te komen is er meer duidelijkheid nodig over de loonruimte.

Het is nog onduidelijk wat de impact van het pensioenakkoord en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op de totale loonkosten. De vakbonden (CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en Nu ’91) hebben daarom met de werkgeversorganisaties ActiZ en ZorgthuisNL afgesproken deze effecten eerst te onderzoeken. In september worden de gesprekken over de nieuwe cao vervolgd.

Huidige cao

De huidige CAO VVT werd in 2018 afgesloten voor de periode 2018 tot 1 juli 2019. In de huidige cao is het volgende afgesproken:

  • een structurele loonsverhoging van 4%;
  • verhoging van de stagevergoeding naar € 400;
  • meetelling van gewerkte meer-uren bij de berekening van de hoogte van de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld;
  • verhoging van 10% voor eerste- en tweedejaars studenten BBL;
  • de komst van oriëntatiebanen voor zij-instromers: tegen een vergoeding van maximaal € 1800,- per maand kunnen zij zich drie maanden lang oriënteren op een baan in de ouderenzorg.

Betrokken werkgeverschap

ActiZ wil in een nieuwe cao nog betere voorwaarden scheppen, zodat alle generaties medewerkers gezond en met plezier langdurig kunnen (blijven) werken in de ouderenzorg. Daar hoort een goed salaris bij (we zijn er trots op dat er ook in de crisisjaren altijd een loonsverhoging geboden kon worden), maar er komt wat ActiZ betreft meer bij kijken. Belangrijke elementen voor een nieuwe cao zijn voor ActiZ ook het tegengaan van werkdruk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0872

Annemarie Velt

Laatste nieuws

Olfert Koning - vierkant200