13 juni 2019Informatisering, VVT Nieuws, Wonen

Update Stimuleringsregeling e-health thuis

ActiZ krijgt signalen dat de aanvraag van de subsidie 'Stimuleringsregeling e-health thuis' niet makkelijk is en heeft dat aan het ministerie gemeld. Er is nieuwe informatie beschikbaar die dienstbaar kan zijn bij een aanvraag van subsidie.  De mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van de regeling SET bestaat sinds 1 maart 2019. Zie hier het bericht.

Voorbeelden van samenwerking

ActiZ kreeg het signaal dat de drempel voor kleine zorgaanbieders te hoog is. 50% (van minimaal 125.000 euro) van de kosten zelf dragen is voor hen een te grote barrière. Het antwoord van VWS op dit signaal was het volgende: ‘Wij adviseren kleine zorgaanbieders om de samenwerking te zoeken in de regio. Samen kunnen ze wellicht wel een aanvraag doen.

Er zijn nu voorbeelden van beschikbaar.

Inspiratielijst e-health

Ook bracht ActiZ in dat niet duidelijk is wat verstaan wordt onder robotica. Robotica valt niet per definitie buiten de regeling, zo blijkt. RVO en ZonMw zullen per type een afweging maken of deze voldoende binnen de doelen van SET valt. Daarvoor kan de quick scan van RVO gebruikt worden.

Op de website is nu een inspiratielijst e-health geplaatst met handige tips over bijvoorbeeld de eigen bijdrage en een praktisch rekenvoorbeeld.

Nog niet opgelost

De verhouding van de kostenposten (20% voor technologie en 80% voor projectkosten) is eveneens bezwaarlijk voor sommige zorgorganisaties. Aanbieders zouden liever een hoger % aan de technologie willen kunnen besteden. Of deze verhouding nog zal wijzigen, is de vraag. VWS wil eerst bezien of er voldoende aanvragen voor de subsidie binnen komen.

Beoordeling aanvragen

In 2019 zijn er vier commissievergaderingen gepland waar de ingediende aanvragen worden beoordeeld. De aanvraag dient dan uiterlijk ingediend te zijn in week 31 of week 41 van dit jaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

Meer weten

Wellicht oriënteert u zich ook op de mogelijkheden die de regeling biedt? Of heeft u reeds een informatiebijeenkomst over SET bezocht, die door het land heen worden georganiseerd? Op de website van ZonMw vindt u actuele informatie, aankomende bijeenkomsten en veelgestelde vragen.

 

 

1-DSC_0443

Laatste nieuws